CES VŠEM > Projects CES VŠEM

Projects CES VŠEM

Basic and applied research projects

Projects CES VŠEM represent basic and applied research projects. Their goal is to support students, researchers, businesses and the general public in the implementation of research projects in the field of social sciences. Calls for proposals for grants CES are announced in the form of public tenders by the Center for Economic Studies of the University of Economics and Management.

Projekty CES VŠEM představují projekty základního a aplikovaného výzkumu. Jejich cílem je podporovat studenty, vědecké pracovníky, podnikatelské subjekty a širokou veřejnost v realizaci výzkumných záměrů v oblasti společenských věd. Výzvy k podávání návrhů na granty CES VŠEM jsou vyhlašovány formou veřejných soutěží Centrem ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s.

Realizované projekty