CES VŠEM > Granty CES VŠEM > Flexibilní síťové struktury

Flexibilní síťové struktury

Základní informace

  • Hlavní řesitel: Ing. Helena Smolová, Ph.D.
  • Doba trvání: 1.9.2016 - 31.08.2017 (prodlouženo do 31.12.2017)
  • Registrační číslo projektu: GCES0816
  • Název projektu: Flexibilní síťové struktury pro výzkum a posílení efektivity VŠ vzdělávání („Mind Power“)
  • Zkrácený název projektu: Flexibilní síťové struktury

Abstrakt

Cílem předkládaného vědecko-rozvojového projektu je vytvořit multidisciplinární síť expertů (interních řešitelů a účastníků v rámci VŠEM a externích účastníků) a tím přispět k diskuzi o vybraných koncepcích či idejích. Ty budou formulovány problémově a řešeny s využitím širokého spektra odborných monografií, publikací a výzkumných metod.

Projekt poslouží ke kultivaci debaty na vybraná, především aktuální, témata a bude použit jako neotřelý zdroj informací, koncepcí, nápadů a idejí v akademické oblasti. Ambicí projektu je též zapojení širšího spektra studentů VŠEM do tvůrčí činnosti v souvislosti se zdokonalením schopností jejich písemného projevu a kritického či naopak kreativního myšlení.