CES VŠEM > Projects CES VŠEM > Taxparency

Taxparency

Základní informace

  • Hlavní řesitel: JUDr. Ondřej Vondráček
  • Doba trvání: 1.10.2016 - 31.03.2018
  • Registrační číslo projektu: GCES0616
  • Název projektu: TAXPARENCY
  • Zkrácený název projektu: TAXPARENCY

Abstrakt

V květnu 2015 představila Transparency International ČR (TI ČR) ve spolupráci se spolkem Lexperanto projekt Taxparency spočívající ve vytvoření pozitivní motivace pro společnosti, jež mají transparentní vlastnickou a daňovou strukturu, prostřednictvím taxparentní značky (www.taxparency.eu).

TI ČR se v roce 2015 podílela na veřejných konzultacích Evropské komise. Řešení globálních daňových úniků pomocí dobrovolně udělovaných transparentních značek je zmíněno ve zprávě Evropského parlamentu zpracované českým europoslancem L. Niedermayerem v prosinci 2015. V ekonomické analýze dopadů regulace Evropské komise z dubna 2016, zmiňující konkrétně projekt TAXPARENCY, je řešení pomocí dobrovolně udělovaných transparentních značek, tzv. TAX TRANSPARENCY LABELLING, hodnoceno jako inovativní s doposud neanalyzovaným potenciálem.

Aféra Panama Papers jasně ukázala na propojení anonymních vlastnických struktur společností a daňových úniků a vyvolala potřebu regulovat vlastnickou a daňovou transparentnost firem. V tomto kontextu je třeba analyzovat jednak náklady vlastnické a daňové transparentnosti pro různé typy společností a zhodnotit přínos této transparentnosti pro společnosti samotné, spotřebitele a veřejné subjekty (ohledně vlivu na daňové příjmy, veřejné výdaje a boj proti praní peněz).