CES VŠEM > Projects CES VŠEM > SIMPAKT - Social Impact Data Platform project

Čas čtení: 2 min.SIMPAKT - Social Impact Data Platform project

European Social Funds

SIMPAKT - Social Impact Data Platform project introduces the evaluation of the impact of social interventions through the data platform tool into the practice of organizations in the Czech Republic and thus increases their efficiency and effectiveness.

Target group is represented by organizations that implement or will implement a social intervention at the time of the project, which is aimed at solving the problem of a disadvantaged target group. The organization's involvement in the project is not conditional, it does not assume any initial knowledge or experience in measuring the impact.

Implemented social interventions must (potentially) have the character of a profound social change aimed at improving the quality of life of the target group through improved economic and social integration, i.e. the intervention must strive to achieve social impact. Such organizations are considered (potentially) innovative, so-called learning organizations.

The aim of the project is to change the behavior of primary actors, which will be achieved through the creation and implementation of a data platform tool.

Základní informace

 • Project duration: 01.7.2017 - 30.11.2023
 • Abbreviated name: SIMPAKT
 • Register number: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006469

O projektu

 • SIMPAKT - Datová platforma sociálního impaktu je projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
 • Projekt zavádí hodnocení impaktu sociálních intervencí prostřednictvím nástroje datové platformy do praxe organizací v ČR a tím zvyšuje jejich efektivnost a efektivitu.

Cíl projektu

Cílem projektu je změna chování primárních aktérů, které bude dosaženo díky vytvoření a zavedení datové platformy.

 • inovačním a potenciálně inovačním organizacím umožní hodnocení, analýzu a využití dat o impaktu takovým způsobem, který zohlední jejich výchozí KPM; bude vytvářena a spravována s jejich zapojením jako společné řešení (princip kolektivního impaktu).
 • zvýší efektivitu a efektivnost zapojených organizací při tvorbě a realizaci inovačních sociálních intervencí (princip hluboké sociální změny).
 • poskytne organizacím základnu pro srovnání úspěšnosti v daném sektoru nebo jeho částech a tím i pro legitimizaci vnější podpory (oproti aktérům, kteří impakt svých intervencí nebudou schopni prokázat, princip evidence-based advocacy).
 • vnějším aktérům Datová platforma sociálního impaktu poskytne referenční základnu pro hodnocení úspěšnosti jimi podporovaných nebo zvažovaných intervencí (majitelé zdrojů, tvůrci politik).
 • rovněž datovou základnu pro vlastní znalostní aktivity se společenským přínosem (výzkumníci, tvůrci aplikací). V projektu je předpokládáno zapojení 120 organizací (primárních aktérů) s celkem 2000 účastníky a 3000 datovými sběry (k objasnění uváděných hodnot.

Cílová skupina

 • Cílovou skupinu představují organizace, které realizují nebo v době projektu budou realizovat sociální intervenci, která je zaměřena na řešení problému znevýhodněné cílové skupiny. 

Klíčové aktivity (KA)

 • 01 IT řešení DP
 • 02 Metriky a metodiky řešení a jejich kvalita
 • 03 Výzkum pro obsah řešení, nastavení evaluace a koordinace sítě
 • 04 Evaluace
 • 05 Podpůrné aktivity

Zapojené organizace a sociální služby v projektu SIMPAKT, k 15.9.2021

CEDR – komunitní spolek Eurotopia, o.p.s. Charita Hradec Králové Národní ústav pro autismus
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě Farní charita Česká Lípa K srdci klíč, o.p.s. P-Centrum
Diakonie ČCE – Střední Čechy Farní charita Lovosice MENS SANA, z.ú. Proxima Sociale, o.p.s.
Diakonie Valašské Meziříčí Fokus České Budějovice Městská charita České Budějovice Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Diecézní charita Litoměřice Charita Český Těšín Městská charita Plzeň Slezská diakonie
Diecézní charita ostravsko-opavská Charita Dvůr Králové Naděje Společnost Tady a teď, o.p.s.