CES VŠEM > Projects CES VŠEM > Učení se identifikací postojových bloků

Učení se identifikací postojových bloků

Základní informace

  • Hlavní řesitel: doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.
  • Doba trvání: 2.11.2015 - 1.11.2016
  • Registrační číslo projektu: GCES01
  • Zkrácený název: Učení se identifikací postojových bloků

Abstrakt projektu

Ani nejlepší úmysly obvykle nezaručí, aby všichni začátečníci v konkurenci zvítězili. Výzkumnou otázkou proto je, jak studium postupu vítězů prosadit k upevnění postoje a zkrácení času k vítězství.

Cílem je zrychlit učení identifikací postoje a porozumění zprávě. Aplikace software pro marketingovou automatizaci (Mautic) se předpokládá pro předměty, vyučující obchodní dovednosti a závěrečné práce. To proto, že postojová variabilita zákazníka i studenta je známá v podobě hypotéz (ATH, DMH, RMH a IIH).

Použití Mautic zmenší vliv osobní nejistoty a odchodů zaučovaných osob objevením a doručením té pravé personalizované informace konkrétnímu studentovi ve správný čas (přínos pro studenta) a k ohodnocení a segmentaci studenta (přínos pro učitele). Problém studenta a učitele je platný také pro podniky a trhy, protože 64 % firem by chtělo zlepšit personalizaci, automatizaci a segmentaci (Hannington, 2015). Na cílené zkrácení období učení, upozorněním na opakované postojové bloky, může v budoucnu navazovat upozornění ze snímačů v prostoru podle konceptu Internetu věcí, včetně přesunu výuky z budov škol do místa prodeje.

Pro takovou výuku v prostoru bude užitečné i potvrzení růstu výkonu v čase v místech kontaktu se zákazníkem nebo s novými látkami a jevy.