CES VŠEM > Projects CES VŠEM > Zvýšení konkurenční výhody VŠEM

Zvýšení konkurenční výhody VŠEM

Základní informace

  • Hlavní řesitel: Ing. Jitka Zborková, Ph.D.
  • Doba trvání: 1.11.2016 – 30.10.2018
  • Registrační číslo projektu: GCES0716
  • Název projektu: Zvýšení konkurenční výhody VŠEM rozvojem kvality výuky
  • Zkrácený název projektu: Zvýšení konkurenční výhody

Abstrakt

Cílem projektu je implementace a využití softwarových nástrojů ERP systémů pro řízení podnikových zdrojů ve výuce, a to na základě tvorby nových předmětů dle klíčových podnikových funkcí – finance, nákup a odbyt, personalistika a správa podniku.


Znalost, schopnost orientace, využití a práce s ERP systémy je považována za jednu z klíčových kompetencí při řízení dnešních digitálních podniků. Hlavní přínos z implementace ERP systémů spočívá zejména v před implementační analýze, která zahrnuje především optimalizaci procesů a best practices podnikových procesů a dále závisí na efektivní práci managementu podniku a rozhodnutí, která jsou a budou na základě získaných dat prováděna. Obě výše zmíněné skutečnosti se budou reflektovat ve vytvořených předmětech a zpracovaných případových studií, které budou zaměřeny na schopnost a efektivitu práce s těmito systémy.  


Dílčí cíle projektu jsou navázány na výstupy projektu. Jedná se o zvýšení konkurenční výhody VŠEM, což je zajištěno zejména členstvím v SAP University Competence Center, rozvoj kvality výuky na základě tvorby nových předmětů za využití softwarových nástrojů ERP systémů ve vazbě na klíčové podnikové procesy a rozvoj kompetencí absolventů na základě tvorby případových studií.