Čas čtení: 1 min.CIS VŠEM

Research focused on innovation performance and competitiveness.

Center for Innovation Studies was founded in 2009 by doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D., who works at the University of Economics and Management as a researcher. CIS VŠEM has been a member of the international EMS consortium led by ISI Fraunhofer in Karlsruhe since 2011.

Since 1993, it has been conducting regular surveys of the manufacturing industry in two-year cycles, especially the quality of production management, human resources development, research, development and innovation, energy intensity and other aspects. In 2012, the international consortium included 16 countries, including several non-European ones, so its scope has gradually expanded compared to the original name.

Centre for Innovation Studies (CIS VŠEM) bylo založeno v roce 2009 doc. Ing. Annou Kadeřábkovou, Ph.D., která působí při Vysoké škole ekonomie a managementu jako vědecko-výzkumný pracovník. CIS VŠEM je od roku 2011 členem mezinárodního konsorcia EMS vedeného ISI Fraunhofer v Karlsruhe.

V jeho rámci probíhá od roku 1993 v dvouletých cyklech pravidelné šetření zpracovatelského průmyslu, a to zejména kvality řízení výroby, rozvoje lidských zdrojů, výzkumu, vývoje a inovací, energetické náročnosti a dalších hledisek. Mezinárodní konsorcium v roce 2012 zahrnuje 16 zemí, včetně několika mimoevropských, jeho záběr se tedy oproti původnímu názvu postupně rozšířil.

Činnosti CIS VŠEM

  • Realizace výzkumných projektů a publikací.
  • Inovační výkonnost a konkurenceschopnost.
  • Národní, regionální a odvětvové úrovni a v mezinárodním srovnání.
  • Pro domácí i zahraniční organizace a společnosti.

Aktuálně v CIS VŠEM

  • Průzkum zpracovatelského průmyslu (EMS) probíhá díky CIS a VŠEM poprvé v České republice v rámci mezinárodního konsorcia vedeného ISI Fraunhofer. Hodnotí úroveň modernizace produkce a inovační výkonnost průmyslových podniků.
  • Sociální inovace představují zásadní téma sociálního a ekonomického rozvoje. CIS realizuje výzkum inovačnosti programu ESF v ČR a v mezinárodním srovnání a připravuje projekt Inovační akademie ve spolupráci se zahraničními partnery.
  • Hodnocení inovačního systému probíhá v rámci zahraničních misí Expertní skupiny Evropské hospodářské komise OSN již potřetí. Po Bělorusku (2010) a Kazachstánu (2012) je organizována evaluační mise na Ukrajině (2012).