CES VŠEM > Projects CES VŠEM > Prognózování poptávky po inovacích z postojů

Prognózování poptávky po inovacích z postojů

Základní informace

  • Hlavní řesitel: doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.
  • Doba trvání: 01.04.2017 - 31.03.2018
  • Registrační číslo projektu: GCES1217
  • Název projektu: Prognózování poptávky po inovacích z postojů
  • Zkrácený název projektu: Prognózování z postojů

Abstrakt

Mnoho inovací je opouštěno před rozšířením na trhu proto, že nedovedly překonat odpor před tím, než přišla další inovace. Cílem výzkumu je ovlivněním poznávání překonat odpor institucionálních postojů. Měření poznávání a postojů k inovacím (krátká vlna), růstu HDP (dlouhá vlna) umožní zodpovědět výzkumnou otázku, zda účastník vytěží z inovace více, než je vytěžen jejími institucionálními odpůrci. Hypotézou 1 je, že mezi obecnými postoji a kreativní destrukcí, která vede k novým standardům, je nepřímý vztah poznávání. Hypotézou 2 je, že typ zprávy o silových vlivech na trhy ovlivní zkoumavost v postoji příjemce víc, než věrnost značce nebo zpráva z reklamy a posílí obranné postoje. Zkoumavost u testovaného typu zprávy (afektový, reklamní, značkový, situační) a obrana postojů k užitku, výkonu a hodnotám bude měřena v OSS Mautic podle rozpracovanosti projektu v žádostech studentů o konzultaci. Respondenty budou studenti, pracující na seminárních, závěrečných pracích nebo na projektech v předmětech marketingu, managementu, veřejné správy, opatřování a zpracování surovin a při zpracování seminárních nebo závěrečných prací. Toto online konzultační středisko zproduktivní konzultace a může ušetřit čas přímé kontaktní výuky.