CES VŠEM > Kontakty / Contacts CES VŠEM

Kontakty / Contacts CES VŠEM

Contact details of the administrative department of the Centre for Economic Studies VŠEM, administrative and invoicing data of CES VŠEM.

Kontaktní údaje administrativního pracoviště Centra ekonomických studií VŠEM, administrativní a fakturační údaje CES VŠEM.

Adresa / Address

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s.
Centre for Economic Studies of the University of Economics and Management, o.p.s.
Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5
IČO: 25473361
DIČ: CZ25473361
 

E-mail

ces"zavináč"vsem.cz / ces"at"vsem.cz

Lidé CES VŠEM / Representatives of CES VŠEM

Ředitel / Director prof. Ing. Milan Žák, CSc.
Hlavní řešitel / Main researcher doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

Kontakty / Contacts VŠEM

Úřední doba Informačně poradenského centra VŠEM
Office hours of Information and Advisory Centre VŠEM

Pondělí - Neděle (11 - 17 hod.)
Monday - Sunday (11 a.m. - 5 p.m.)

Písemné dotazy / Written requests
Telefonní dotazy / Telephone inquiries
+420 245 010 245
Pondělí - Neděle (9 - 17 hod.)
Monday - Sunday (9 a.m. - 5 p.m.)