CES VŠEM > Projects CES VŠEM > Vnitřní systém posuzování kvality VŠ

Vnitřní systém posuzování kvality VŠ

Základní informace

  • Hlavní řesitel: Ing. Mgr. Julie Šmejkalová
  • Doba trvání: 1.04.2016 – 30.09.2018
  • Registrační číslo projektu: GCES04
  • Název projektu: Vnitřní systém posuzování kvality

Abstrakt

Obecně je téma kvality vysokých škol vymezeno určitými standardy. Na systémy zajišťování kvality lze nahlížet jako na nástroj pro integraci vnějších standardů definovaných v rámci národních a mezinárodních politik, jejichž cílem je zlepšování poskytovaných služeb v oblasti terciálního vzdělávání. Na úrovni instituce je vliv vzdělávacích politik zohledněn pomocí konkrétních opatření.

Cílem projektu je na základěkvalitativního výzkumu identifikovat u vzorku vysokých škol oblasti IQAS, které jsou již adekvátně hodnoceny a oblasti, které dosud řešeny nejsou. Na základě zjištění navrhnout postup implementace nových oblastí IQAS s cílem zlepšení dosavadních systémů hodnocení kvality na vybraných VŠ. Systémy zajišťování a hodnocení kvality jsou nutnou podmínkou konkurenceschopnosti vysokých škol na úrovni ČR i EU.

Vlivem socioekonomické situace spolu jednotlivé VŠ soutěží na národní i mezinárodní úrovni a každá z vysokoškolských institucí musí deklarovat, jakým způsobem je zajištěna kvalita poskytovaných služeb, jaká je úroveň získané kvalifikace svým studentům, dalším zainteresovaným stranám, mezinárodním partnerům i společnosti obecně. Tento projekt na základě kvalitativního výzkumu přináší poznatky, jakým způsobem mohou být výsledky IQAS využity pro zajišťování kvality ve vysokém školství.