CES VŠEM > Organizace CES VŠEM

Organizace CES VŠEM

Výzkumná a pedagogická činnost

Centrum ekonomických studií VŠEM, o.p.s. je samostatným výzkumným pracovištěm Vysoké školy ekonomie a managementu, kde je koncipována výzkumná a pedagogická činnost.

CES VŠEM byl zařazen do seznamu výzkumných organizací splňujících zákonná kritéria (zákon č. 130/2002 Sb.).

 • Založeno v roce 2013 s vědomím významu výzkumných aktivit pro rozvoj vzdělávacích aktivit na mezinárodně srovnatelné odborné úrovni.
 • Ve své činnosti vychází z úlohy výzkumu při posilování růstového potenciálu a konkurenceschopnosti národní ekonomiky.
 • Téměř 20letá historie grantů a projektů EU v oblasti výzkumu a vývoje a sociálních projektů, soudržnosti, vzdělávání a zvyšování kvalifikace mezinárodních příjemců, učitelů, studentů, start-upů, sociálních podnikatelů a mládeže.

Spolupráce s CES VŠEM zahrnuje např.:

 • Mentorské a školicí akce pro mladé lidi v oblastech souvisejících s prioritami dané výzvy, jako jsou výměny zaměstnanců, workshopy, semináře, akce na budování kapacit, akce zaměřené na školení školitelů a propagace a šíření stávajících i rozvoj nových inovativních online školicích nástrojů nebo jiných školicích modulů.
 • Akce zaměřené na vytváření a zlepšování sítí/partnerství mezi klíčovými zúčastněnými stranami (mj. tvůrci politik, mládežnické organizace, sociální podniky, finanční zprostředkovatelé, mezinárodní dárci), vzájemné učení, spolupráce, zvyšování povědomí a šíření informací, jako např. i) identifikace a výměny osvědčených postupů, inovativních přístupů a zkušeností; ii) organizace vzájemných hodnocení a vzájemného učení; iii) pořádání workshopů, studijních návštěv, seminářů, konferencí.
 • Zřízení a rozšíření příslušných struktur pro rozvoj kompetencí a/nebo podporu podnikání (např. centra, inkubátory, akcelerátory, laboratoře, univerzity, výzkumná centra atd.), a to i prostřednictvím finanční podpory třetím stranám.

Možné aktivity CES VŠEM

 • Vedení, řízení a administrativa projektu
 • Školicí a mentorské aktivity
 • Monitoring a expertní hodnocení, recenze
 • Zaměstnanci, kvalifikovaní učitelé a školitelé v oblasti sociálního podnikání, sociálních kompetencí a zásad demokracie, integrace a zásad EU
 • Školení softwaru a nových technologií
 • Organizace vzájemných hodnocení a vzájemného učení
 • Vytváření metodik, výukových center a knih osvědčených postupů
 • Vzdělávání a školení mladých mužů a žen, NEET, učitelů a školitelů
 • Vlastní start-up centrum, akcelerátor a hub
 • Výzkumná a publikační činnost
 • Pořádání workshopů, konferencí, kurzů online i osobně

Přehled výročních zpráv CES VŠEM

Výroční zpráva CES VŠEM 2019 Výroční zpráva CES VŠEM 2015 Výroční zpráva CES VŠEM 2011 Výroční zpráva CES VŠEM 2007
Výroční zpráva CES VŠEM 2018 Výroční zpráva CES VŠEM 2014 Výroční zpráva CES VŠEM 2010 Výroční zpráva CES VŠEM 2006
Výroční zpráva CES VŠEM 2017 Výroční zpráva CES VŠEM 2013 Výroční zpráva CES VŠEM 2009 Výroční zpráva CES VŠEM 2005
Výroční zpráva CES VŠEM 2016 Výroční zpráva CES VŠEM 2012 Výroční zpráva CES VŠEM 2008 Výroční zpráva CES VŠEM 2004