CES VŠEM > Activities CES VŠEM

Čas čtení: 2 min.Activities CES VŠEM

Growth performance and competitiveness research

The research activities of CES VŠEM focus mainly on the analysis of assumptions and results of growth performance and qualitative competitiveness of the Czech economy in international comparison (within the EU-27) and on the identification of related economic policy implications for supporting economic catching up and transition to knowledge-based economy (within the objectives of the Lisbon Strategy).

Výzkumné aktivity CES VŠEM se zaměřují zejména na analýzu předpokladů a výsledků růstové výkonnosti a kvalitativní konkurenceschopnosti české ekonomiky v mezinárodním srovnání (v rámci EU-27) a na identifikaci souvisejících hospodářsko-politických implikací pro podporu ekonomického dohánění a přechodu na znalostně založenou ekonomiku (v intencích cílů Lisabonské strategie).

Ekonomické listy VŠEM

Ekonomické listy jsou elektronicky šířený recenzovaný odborný časopis, jehož cílem je přinášet statě a analytické studie z oblasti ekonomické teorie, hospodářské politiky, podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, lidských zdrojů a regionálního a sociálního rozvoje. Ekonomické listy historicky navazují na dříve, od roku 2002 vydávané Bulletiny CES VŠEM, kdy v časopise jsou publikovány původní práce a to jak v českém, tak i anglickém jazyce, které procházejí anonymním řízením.

Podnikové inovace

CES VŠEM ve spolupráci s CENTRE FOR INNOVATION STUDIES (CIS), které je od roku 2011 členem mezinárodního konsorcia EMS vedeného ISI Fraunhofer v Karlsruhe. V jeho rámci probíhá od roku 1993 v dvouletých cyklech pravidelné šetření zpracovatelského průmyslu, a to zejména kvality řízení výroby, rozvoje lidských zdrojů, výzkumu, vývoje a inovací, energetické náročnosti a dalších hledisek. Mezinárodní konsorcium v roce 2012 zahrnuje 16 zemí, včetně několika mimoevropských, jeho záběr se tedy oproti původnímu názvu postupně rozšířil.

Sociální inovace

V rámci projektu MPSV Evaluace implementace principu inovativnosti v OP Lidské zdroje a zaměstnanost (CZ 1.04/6.1.00/09.00016) jsou hodnoceny inovační charakteristiky podpory Evropského sociálního fondu v České republice, včetně mezinárodní ho srovnání, a obecněji dosavadní vývoj a perspektivy sociálních inovací – jejich pojetí a praktických zkušeností při realizaci. Příjemcem projektu je společnost Navreme Boheme.

Evaluace inovačního systému

Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) se sídlem v Ženevě je jedna z pěti regionálních komisí OSN, zahrnuje 56 členských zemí. Divize Hospodářské spolupráce a integrace je zaměřena na podporu politického, finančního a regulačního rámce pro hospodářský růst, inovační rozvoj a znalostně založenou konkurenceschopnost s důrazem na tranzitivní ekonomiky, zejména země SNS. Mezinárodní odborné aktivity divize jsou realizovány expertním týmem pro politiky inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti (TOS-ICP), kteří s UNECE dlouhodobě spolupracují (jeho čtyřletý mandát byl obnoven s působností od roku 2011). Anna Kadeřábková je členem TOS-ICP od vzniku v roce 2007 a podílí se na všech jeho aktivitách.