CES VŠEM > Odborné nakladatelství

Odborné nakladatelství

Odborné nakladatelství VŠEM vydává odborné publikace z oblasti ekonomie, managementu, lidských zdrojů a dalších příbuzných oborů. Vědecká redakce garantuje odbornost a kvalitu textů, jež jsou vydávány nakladatelstvím jako recenzované odborné publikace. Ostatní tituly vydávané nakladatelstvím mimo okruh recenzovaných odborných knih nepodléhají schvalování vědeckou redakcí a její činnosti se nijak nedotýkají.

Publikace vydané v AR 2015/2016

Vědecká redakce

Vědecká redakce nakladatelství je poradním orgánem nakladatelství při vydávání recenzovaných odborných knih z oblasti ekonomie, managementu, a dalších příbuzných oborů. Vědecká redakce garantuje odbornost a kvalitu textů, jež mají být vydány nakladatelstvím jako recenzované odborné knihy. Vědecká redakce hodnotí odbornou úroveň prací (rukopisů) vydávaným nakladatelstvím, které vyžadují recenzní řízení, tj. které usilují o získání statutu odborné knihy podle vždy platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.

Členství ve vědecké redakci

Členy vědecké redakce se mohou stát zejména osoby s vědeckou hodností docent nebo profesor, případně další osoby uznávané jako specialisté ve svém oboru s hodností Ph.D. nebo CSc.

Členové vědecké redakce

Jméno Organizace
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (předseda vědecké redakce) Vysoká škola ekonomie a managementu
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Vysoká škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava
doc. PaedDr. Marek Storoška, Ph.D. Vysoká škola medzinádneho podnikania
doc. Ing. Miroslav Hájek, CSc. Česká zemědělská univerzita
doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Monika Hudáková, Ph.D. Vysoká škola ekonómie a manažmentu veřejnej správy v Bratislave
doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu
doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická
doc. Ing. Růžena Krnínská, CSc. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. Vysoká škola ekonomie a managementu
doc. Ing. Viera Kuzmišinová, Ph.D. Vysoká škola medzinádneho podnikania
doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Vysoká škola ekonomie a managementu
doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Vysoká škola ekonomická
doc. Ing. Jan Pour, CSc. Vysoká škola ekonomická
doc. Ing. Marie Prášilová, CSc. Česká zemědělská univerzita
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu
Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu

Dokumenty a odkazy