CES VŠEM > Konference VŠEM > Mezinárodní konference Public Sector

Mezinárodní konference Public Sector

Vysoká škola ekonomie a managementu hostila dne 25. května 2017 mezinárodní konferenci Current Challenges of the Public Sector. Konference se uskutečnila ve spolupráci s Grantovou agenturou České republiky (GA ČR), Společností pro etiku v ekonomice, podnikání a správě, z. s. (Seeps), neziskovou organizací Transparency International (TI) a vzdělávacím portálem Webdialog.cz.

Konference přivedla dohromady experty z celého světa, kteří propojují profesionální a akademickou zkušenost v rámci vlastní praxe a chtějí tuto myšlenku šířit dále.

Dopolední program

V rámci dopoledního bloku se řečníci věnovali implementaci etických kodexů a seznámili účastníky se zkušenostmi  z podnikatelského sektoru i veřejné správy. Dále byla vyzdvižena důležitost vzdělávání založeného na hodnotách. Konfrontovaly se přístupy opírající se o „compliance“ (dodržování pravidel) s přístupy prosazujícími integritu.

  • Dr. phil., Dr. h.c. Heidi von Weltzien Hoivik ("Effective implementation of ethical codes - lessons from the private and public sector“)
  • JUDr. Ondřej Vondráček, Ph.D., LL.M. ("Idea of Taxparency")
  • Bartek Kwiatkowski, M.A., Ph.D., MBA ("Lobbying - a risk or an opportunity?")
  • Mgr. Radana Kubová, Ph.D. ("Regulation of Lobbying in the Czech Republic: Current State and Prospects")
  • Univ.-Prof. Dr. rer. pol. habil. Albert Löhr ("Value based education and training“)

Odpolední program

Odpolední blok byl rozdělen do čtyř panelů - Taxparency; Transparency of Lobbying - Democracy, Indicators and Costs; Ethics in tertiary education and university management; Transparency of Lobbying - Experiment and Questionnaire Survey. Část věnovaná Taxparency probírala současné legislativní návrhy EU, společenskou odpovědnost firem v daňové oblasti a způsoby zapojení a motivace firem do této iniciativy.

Panel Transparency of Lobbying prezentoval dílčí výsledky projektu GA ČR "Dopad transparentnosti lobbingu na demokratizaci a její důsledky", který se zabývá aktuálním problémem transparentnosti lobbingu. Vystupující se ve svých příspěvcích zabývali například vztahem mezi kvalitou demokracie a transparentním lobbingem, indikátory transparentnosti lobbingu či experimentem v lobbingu.

  • JUDr. Ondřej Vondráček, Ph.D.; LL.M., David Ondráčka, M.A.; Ing. Milan Eibl (Taxparency)
  • doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.; Ing. Petr Vymětal, Ph.D.; PhDr. Mgr. Vít Šimral, LL.B. (Hons), Ph.D.; doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. (Transparency of Lobbying - Democracy, Indicators and Costs)
  • doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. (Ethics in tertiary education and university management)
  • Ing. Miloš Fišar; Steven Gawthorpe, M.A.; Prof. Ing. Milan Žák, CSc.(Transparency of Lobbying - Experiment and Questionnaire Survey)