CES VŠEM > Organizace CES VŠEM > Aktuality CES VŠEM

Aktuality CES VŠEM

Vyhlášena čtvrtá veřejná grantová soutěž CES VŠEM

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. vyhlásilo čtvrtou veřejnou výzvu k podávání výzkumných projektů.

 • Projektové žádosti je možné podávat pouze na předepsaných formulářích elektronickou formou
 • Žádosti je možné podávat do 15.1.2017
 • Pravidla soutěže.

Ekonomické listy 02/2016

Nové číslo 02/2016 Ekonomických listů zveřejněno na webu CES VŠEM.

Zemřel Prof. Ing. Vojtěch Spěváček, DrSc.

Prof. Ing. Vojtěch Spěváček, DrSc. (2.3.1933 - 6.8.2016)

Dlouhodobý odborný spolupracovník Centra ekonomických studií VŠEM a akademický pracovník Vysoké školy ekonomie a managementu. Autor a spoluautor množství článků a publikací zabývající se makroekonomickou analýzou, národním účetnictvím a vývojem české a světové ekonomiky.

Vzpomínáme!
 

Výsledky třetí veřejné výzvy k podávání výzkumných projektů

 • K datu uzavření sběru projektových žádostí bylo doručeno 7 projektových žádostí, z nichž 6 splnilo podmínky a bylo zahájeno jejich hodnocení.
 • Hodnocení obsahové části projektových žádostí proběhlo za účasti hodnotící komise, složené z 6 ti osob, z toho 3 externích hodnotitelů.
 • Členové komise se před jednáním komise důkladně seznámili se zněním všech zaslaných projektových žádostí.
 • Podpořeny budou projekty s výsledným hodnocením nad 70 %.

Ukončeno formální hodnocení podaných projektových žádostí

Dne 7.6.2016 bylo ukončeno formální hodnocení přijatých žádostí v rámci třetí výzvy CES VŠEM. Do dalšího kola postoupilo 6 žádostí, jedna byla vyřazena. Další fáze hodnocení zahrnuje posuzování kvality obsahu podaných žádostí v rámci expertního hodnocení.

Vyhlášena třetí veřejná grantová soutěž CES VŠEM

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. vyhlásilo třetí veřejnou výzvu k podávání výzkumných projektů.

Projektové žádosti je možné podávat pouze na předepsaných formulářích elektronickou formou do 1.6.2016.

Pravidla soutěže.

National Foundation for American Policy (NFAP): Min. 50% úspěšných StartUpů v Silicon Valley je dílem imigrantů

Stuart Anderson, výkonný ředitel NFAP prováděl rozhovory s každou ze zakladatelů firmy a posuzoval roli přistěhovalců v dnešních rychle rostoucích firmách založených v USA.

 • 46 procent předních amerických venture financovaných společností bylo založeno alespoň s jedním zakladatelem přistěhovalcem.
 • 74 procent  firem má na vedoucí pozici na nejvyšší úrovni (včetně CEO, CTO aj.) imigranta.
 • Každá společnost založená imigrantem v průměru vytváří asi 150 pracovních míst.
 • Společnosti v této studii jsou stále ve vysoké růstové fázi.
 • Mezi nejčastější země původu přistěhovaleckých zakladatelů patří Indie, Izrael, Kanada, Írán a Nový Zéland.

 

Výsledky druhé veřejné výzvy k podávání výzkumných projektů

 • Z pěti projektových žádostí byly doporučeny k financování dvě žádosti, které splnily limitní hranici získaných bodů.
 • Hodnocení obsahové části projektových žádostí proběhlo za účasti hodnotící komise, složené z pěti osob, z toho třech externích hodnotitelů.
 • Členové komise se před jednáním komise důkladně seznámili se zněním všech zaslaných projektových žádostí.
 • Podpořeny budou projekty s výsledným hodnocením nad 65 %.

Zahájeno formální a kvalitativní hodnocení podaných žádostí ve II. veřejné grantové soutěži CES VŠEM

V rámci otevřené grantové výzvy pro žadatele k podávání projektových žádostí podle pravidel CES VŠEM, o.p.s. budou podpořeny projekty zaměřené na základní a aplikovaný výzkum v oblasti Ekonomie a management.

U žádostí podaných do 1.1.2016 dle podmínek CES VŠEM bylo zahájeno formální a kvalitativní hodnocení.

Vyhlášena druhá veřejná grantová soutěž CES VŠEM

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. vyhlásilo druhou veřejnou výzvu k podávání výzkumných projektů.

Projektové žádosti je možné podávat pouze na předepsaných formulářích elektronickou formou do 1.1.2016.

Pravidla soutěže.

Výsledky první veřejné grantové soutěže CES VŠEM

Odborná hodnotící komise (50% externích hodnotitelů) doporučila ke schválení dvě projektové žádosti a jednu s výhradou.

Dle výsledků hodnocení budou v rámci první veřejné grantové soutěže CES VŠEM podpořeny projekty zaměřené na základní a aplikovaný výzkum v oblasti ekonomie a managementu.

Ukončeno formální hodnocení podaných projektových žádostí

Proběhlo formální hodnocení žádostí podaných v rámci otevřené grantové výzvy CES VŠEM. Další fáze hodnocení zahrnuje posuzování kvality obsahu podaných žádostí v rámci expertního hodnocení.

Accommodating the public interest in international investment treaties: police powers, expropriation and treaty interpretation

Kate Louise Amelia Mitchell

 • Project under University of Oxford
 • This MPhil thesis analyses the extent to which customary international law principles that protect the right of States to regulate in the public interest are accommodated within international investment treaties (IITs). The thesis focuses on the police powers doctrine, which acknowledges that States have the right to enact reasonable, non-discriminatory regulation that is aimed at the public interest and enacted in accordance with good faith and due process. Such regulation will not constitute an expropriation. The thesis explores the concept of 'police power', articulates the police powers doctrine and situates the doctrine within customary international law.
 • The thesis then examines how the police powers doctrine can be accommodated within IITs using the principles of treaty interpretation in the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). The police powers doctrine may be 'accommodated' in two ways: first, pursuant to Article 31(1) VCLT, by looking to the ordinary meaning of 'expropriation', and secondly via Article 31(3)(c) VCLT, which allows the police powers doctrine to be taken into account as a relevant rule of international law applicable between the parties. This approach is contrasted with the interpretation of annexures included in recent IITs, concluding that it is unlikely that these annexures provide greater accommodation than the proper application of the VCLT.
 • The conclusion of this thesis is that the principles of treaty interpretation allow the police powers doctrine to be considered when determining the meaning of an expropriation provision in an IIT. To this extent, the public interest is accommodated in IITs.

Tax Level and Structure in the Czech Republic – Implications for Long Term Growth

Milan Říkovský, Dana Hájková, Aleš Maršál

 • research project of CNB
 • It looks into the impact of taxation level and structure on short- and long-term growth in small open converging economies, paying attention to the impact of tax competition and possible non-linearities. Using panel data analysis, investigated channels will include the accumulation and utilization of human and physical capital, labour force participation, production technologies, and competitiveness of production. The project will analyze the taxation setting in the Czech Republic in light of the significance of individual factors, and estimate possible economic and fiscal implications of moving towards benchmark setting (e.g. OECD average) or towards other prospective taxation structures in the future.

Přehled aktuálně otevřených výzev v České republice

Přehled aktuálně vyhlášených výzev v rámci operačních programů pro období 2014-2020, plánovaných seminářů a jiných akcí naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.