CES VŠEM > Grants VŠEM > Skill-port VŠEM

Skill-port VŠEM

Skill-port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí, dovedností a osobního rozvoje

Řadou výzkumů i praxí bylo prokázáno, že možnost prakticky uplatnit teoretické informace získané během studia nebo možnost jejich aplikace na příkladech z reálného podnikatelského prostředí je jedním z atributů, který významně ovlivňuje budoucí konkurenceschopnost studentů VŠ na trhu práce.

Cílem rozvojového projektu je realizace prakticky zaměřených workshopů, jejichž základní přínos spočívá zejména v dalším rozvoji znalostí a dovedností studentů VŠEM a to jak z oblasti hard skills, tak i soft skills.

Důraz je kladen především na praxi lektorů v daném oboru, na jejich vstřícný a inspirativní přístup ke studentům, uplatňování principů zážitkového učení a také na rozmanitost nabízených akcí. Ty se na straně jedné zaměřují na klasické oblasti ekonomie, managementu, marketingu apod., na straně druhé je dán prostor i specifičtějším odvětvím – např. letecké dopravě, bankovnictví nebo technologickým novinkám atd. Workshopy jsou pořádány jak v českém, tak v anglickém jazyce. V rámci projektu je rovněž počítáno s exkurzemi přímo do vybraných firem a organizací.