CES VŠEM > Grants VŠEM > Kompetenční centrum "Smarter Workforce"

Kompetenční centrum "Smarter Workforce"

Kompetenční centrum „Smarter Workforce“

Kompetenční centra sdružují lidi a technologie kolem významného tématu (kompetence), jež má smysl pro tržní či jiné využití. V centru se pracuje na rozvoji této vybrané kompetence a nacházejí se možné cesty její aplikace tak, aby vytvářela hodnotu nejenom pro organizace interně, ale i externě (při budování značky organizace, její propagace), dále pro komerční využití a zvýšení spolupráce mezi dalšími vzdělávacími institucemi.

Kompetenční centra v akademickém prostředí umožňují propojení několika oblastí: vědecké a výzkumné oblasti, oblasti praktické využitelnosti nejlépe mimo rámec dané univerzity/ fakulty a oblasti pedagogické, kdy dochází k obohacení výuky, rozvoji individuálních a skupinových kompetencí a výhledově i zvýšení motivace pro vědeckou a výzkumnou činnost.

Kompetenční centrum “Smarter Workforce” představovuje platformu pro spolupráci vybraných talentovaných studentů z různých kateder s odborníky z praxe, zejména prostřednictvím společnosti IBM. Studenti jsou systematicky vedeni týmem zástupců kompetenčního centra k uplatňování teoretických poznatků v reálných obchodních situacích, k aktivní spolupráci s vedením fakulty a vybraných oddělení fakulty a ke sdílení získaných znalostí jak napříč fakultou/univerzitou, tak i s ostatními univerzitami jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí.