CES VŠEM > Projects CES VŠEM > StartUp VŠEM > Financování StartUp projektů

Financování StartUp projektů

Finanční podpora StartUp VŠEM

Šance pro začínající podnikatele nebo investory v rámci financování projektů prostřednictvím finanční podpory StartUp VŠEM, jehož hlavním posláním je jak finanční a materiální podpora, tak profesní a odborný rozvoj jednotlivých "startupistů" plynoucí ze setkávání s investory a odborníky na danou problematiku.

Proč StartUp VŠEM

Přihlášené projekty obdrží zpětnou vazbu od zkušených podnikatelů a investorů s tím, že účastníci mají možnost získat zpětnou vazbu na svůj podnikatelský záměr nebo projekt.

 • Účastí ve výzvě se připojíte do komunity podnikavých lidí, poznáte a navážete kontakty s investory, odborníky, novináři a podnikateli.
 • Účast v projektu StartUp VŠEM vás nic nestojí, přihlásit se můžete zdarma, kdy každý přihlášený soutěžící obdrží 3 měsíční slevu na pronájmu prostor StartUp VŠEM.
 • Vybrané projekty mají možnost získat nejen finanční investici až do výše 2.000.000 Kč, ale i mentoring nebo profesní, investiční a personální poradenství.
 • Výhra obsahuje rovněž věcné ceny ve formě pronájmu prostor StartUp VŠEM zdarma, slevy na pronájmu, poukázky na studium kurzů MOOC, stipendia VŠEM atd.).

Projekty StartUp VŠEM 2015

 • Ridelo - Jediný technologický startup představili účastníci ze Slovenska, kteří připravili prototyp „nabíječky na kola“. V průběhu měsíců se tým posunul ještě dále a připravil již druhý, vylepšený prototyp, který jsou připraveni v krátké době distribuovat.
 • Můžu pracovat - Projekt Můžu pracovat, je zaměřený na skupinu znevýhodněných osob, tedy na absolventy, hendikepované, osoby na rodičovské dovolené i osoby diskriminované z důvodu věku. Jedná se o platformu, zprostředkující informace o pracovních pozicích pro právě takto znevýhodněné skupiny osob.
 • Student Connect - Zástupci Student Connect představili datovou platformu, propojující studenty, absolventy, vysoké školy i zástupce managementu firem. Hlavní myšlenkou projektu je moct absolventům zorientovat se na trhu práce a získat pracovní uplatnění.
 • Maturita na míru - Maturita na míru je projekt vysokoškolských studentů VŠEM, kteří rádi aktivně pracují s mladšími kolegy ze středních škol. Díky svým zkušenostem, pomáhají studentům s organizací maturitních plesů, ale i dalších zájmových aktivit. Zástupci Maturity na míru nechtějí pouze zorganizovat zmíněné akce, ale rovněž chtějí mladším kolegům předat své zkušenosti a naučit je základní principy Event marketingu. Právě tento přesah přesvědčil Odbornou hodnotící komisi, aby poslala tento projekt do nejužšího finále.

Projekty StartUp VŠEM 2016

 • Accent Artisan - Accent Artisan (AA) věří, že génius může pocházet odkudkoliv. Hledají je tak, že dávají lidem do rukou způsob, jak snadno a přirozeně komunikovat v AJ, aby se o své talenty mohli podělit se světem. Zástupci AA vytvořili softwarový program, který učí anglický jazyk tak, aby uživatel snadno rozuměl rodilým mluvčím a oni jemu.
 • Behavioral Studies Design Institut - Základem projektu je zřízení Behaviorálního institutu při Vysoké škole ekonomie a managementu. Cílem je designování řešení na míru pro klienta na základě behaviorálně-vědeckých studií. Vizí je zároveň vytvoření funkční základny v České republice pro aplikaci těchto studií v praxi.
 • Beton Games, s.r.o. - Projekt na realizaci II. edice celosvětově úspěšné vzdělávací deskové hry Psí život/A Dog´s Life.
 • University Innovation Crisis Management - Společnost UICM, s.r.o. bude představovat nový, v mnoha směrech inovativní přístup k řešení krizového managementu a všemu, co je s ním spojené. Hlavní myšlenkou firmy je využití co možná největšího potenciálu lidských zdrojů ve firmách a jejich správného zařazení, pro zvýšení ziskovosti firem. UICM se bude zaměřovat převážně na velké mezinárodní společnosti s dceřinými společnostmi v Čechách. Dále pak na střední firmy a jen výjimečně na malé firmy. Svým zadavatelům nabídne nejenom služby krizového managementu, ale také analytickou činnost, reorganizaci a fúzi.
 • Wall Street Pub - Projekt Wall Street Pub převádí systém burzy do světa pohostinství, kde si může jakýkoli zákazník vytvořit objednávku sám, nezávisle na přítomnosti obsluhy. Zapojení herních prvků, díky možnostem aukce a vlastním návrhem ceny.