CES VŠEM > Organizace CES VŠEM > Evaluace sociálního dopadu

Evaluace sociálního dopadu

Social impact evaluation

Centre for Economic Studies VŠEM prepares evaluations tailored to social innovation projects. We will create an evaluation design with you that clearly defines what social impact indicators you need and you will be able to monitor and evaluate in relation to the expected benefits of your project and at the same time we will go the whole process evaluating the social impact of your project and its potential for sustainability.

Centrum ekonomických studií VŠEM zpracovává evaluaci na míru sociálně inovačním projektům. Vytvoříme s vámi evaluační design, který jasně nadefinuje jaké ukazatele sociálního dopadu potřebujete a budete schopní sledovat a vyhodnocovat ve vztahu k očekávanému přínosu vašeho projektu a současně s vámi půjdeme celou cestu procesu evaluace od evaluačního plánu přes analýzu výchozího a cílového stavu vaší cílové skupiny po závěrečné vyhodnocení sociálního dopadu vašeho projektu a potenciál jeho udržitelnosti.

Evaluace sociálního dopadu

CES VŠEM se v rámci návrhu designu evaluace sociálního dopadu zaměřuje na několik základní oblastí.

 • design a nastavení plánu evaluace
 • analýza výchozího stavu a cílových skupin
 • dohled nad realizací, případné korekce dílčích kroků
 • průběžné sledování plnění indikátorů
 • vyhodnocení dopadu
 • sestavení best practices pro další využití v projektech
 • tvorba průběžných výsledků a zpráv evaluace pro podporu cyklu učení a rozvoje
 • měření finálního dopadu
 • pomoc s rozvojem a škálováním

Projekty CES VŠEM

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat s Vaší představou o spolupráci (Organizace, zaměření projektu, obsah evaluace, rozsah a její cíl).

Přehled výzkumných projektů, jejichž evaluace je realizována ve spolupráci s Centrem ekonomických studií VŠEM.

Laboratoř Nadace Vodafone

 • Laboratoř Nadace Vodafone je inkubační a akcelerační program, který zvyšuje ekonomický a sociální dopad projektů, které vytváří nebo rozvíjejí sociální inovace s využitím technologií.
 • Do Laboratoře vstupují nejčastěji malé týmy s nápadem, které během 9 měsíců intenzivní práce s podporou mentorů, konzultantů a školitelů vybudují udržitelný sociální podnik.
 • Laboratoř provází týmy pod počátečního nápadu, přes formulaci projektového plánu až po testování produktu a jeho uvedení na trh – získání pilotních zákazníků a investorů.
 • Laboratoř ověřuje zájem trhu a snižuje rizika inovací s ohledem na finanční udržitelnost a zvyšuje jejich dopad tak, aby přesáhl hranici tisíce koncových uživatelů, kteří mají z inovačního řešení přímý a doložitelný užitek.

Akcelerátor VŠEM

 • Akcelerátor VŠEM je stand-alone inkubační a akcelerační program pro studenty a absolventy, který si klade za cíl zvýšit počet sociálních inovací a udržitelných řešení v prostředí českého podnikání.
 • Akcelerátor VŠEM začíná 6 reálnými výzvami firem, profesních či oborových organizací, které zadají 6 konkrétních společenských problémů k řešení. Program následně umožní 15 týmům pracovat na řešení výzev - vymyslet, zhmotnit a přivést na trh nové udržitelné produkty, služby a způsoby práce.