CES VŠEM > Organizace CES VŠEM > Evaluace sociálního dopadu

Evaluace sociálního dopadu

Centrum ekonomických studií VŠEM zpracovává evaluaci na míru sociálně inovačním projektům. Vytvoříme s vámi evaluační design, který jasně nadefinuje jaké ukazatele sociálního dopadu potřebujete a budete schopní sledovat a vyhodnocovat ve vztahu k očekávanému přínosu vašeho projektu a současně s vámi půjdeme celou cestu procesu evaluace od evaluačního plánu přes analýzu výchozího a cílového stavu vaší cílové skupiny po závěrečné vyhodnocení sociálního dopadu vašeho projektu a potenciál jeho udržitelnosti.

Evaluace sociálního dopadu

CES VŠEM se v rámci návrhu designu evaluace sociálního dopadu zaměřuje na několik základní oblastí.

 • design a nastavení plánu evaluace
 • analýza výchozího stavu a cílových skupin
 • dohled nad realizací, případné korekce dílčích kroků
 • průběžné sledování plnění indikátorů
 • vyhodnocení dopadu
 • sestavení best practices pro další využití v projektech
 • tvorba průběžných výsledků a zpráv evaluace pro podporu cyklu učení a rozvoje
 • měření finálního dopadu
 • pomoc s rozvojem a škálováním

Projekty CES VŠEM

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat s Vaší představou o spolupráci (Organizace, zaměření projektu, obsah evaluace, rozsah a její cíl).

Přehled výzkumných projektů, jejichž evaluace je realizována ve spolupráci s Centrem ekonomických studií VŠEM.

Laboratoř Nadace Vodafone

 • Laboratoř Nadace Vodafone je inkubační a akcelerační program, který zvyšuje ekonomický a sociální dopad projektů, které vytváří nebo rozvíjejí sociální inovace s využitím technologií.
 • Do Laboratoře vstupují nejčastěji malé týmy s nápadem, které během 9 měsíců intenzivní práce s podporou mentorů, konzultantů a školitelů vybudují udržitelný sociální podnik.
 • Laboratoř provází týmy pod počátečního nápadu, přes formulaci projektového plánu až po testování produktu a jeho uvedení na trh – získání pilotních zákazníků a investorů.
 • Laboratoř ověřuje zájem trhu a snižuje rizika inovací s ohledem na finanční udržitelnost a zvyšuje jejich dopad tak, aby přesáhl hranici tisíce koncových uživatelů, kteří mají z inovačního řešení přímý a doložitelný užitek.

Akcelerátor VŠEM

 • Akcelerátor VŠEM je stand-alone inkubační a akcelerační program pro studenty a absolventy, který si klade za cíl zvýšit počet sociálních inovací a udržitelných řešení v prostředí českého podnikání.
 • Akcelerátor VŠEM začíná 6 reálnými výzvami firem, profesních či oborových organizací, které zadají 6 konkrétních společenských problémů k řešení. Program následně umožní 15 týmům pracovat na řešení výzev - vymyslet, zhmotnit a přivést na trh nové udržitelné produkty, služby a způsoby práce.