CES VŠEM > Organizace CES VŠEM > Aktualita CES VŠEM

Aktualita CES VŠEM

Výsledky třetí veřejné výzvy k podávání výzkumných projektů

18. 7. 2016 10:30
  • K datu uzavření sběru projektových žádostí bylo doručeno 7 projektových žádostí, z nichž 6 splnilo podmínky a bylo zahájeno jejich hodnocení.
  • Hodnocení obsahové části projektových žádostí proběhlo za účasti hodnotící komise, složené z 6 ti osob, z toho 3 externích hodnotitelů.
  • Členové komise se před jednáním komise důkladně seznámili se zněním všech zaslaných projektových žádostí.
  • Podpořeny budou projekty s výsledným hodnocením nad 70 %.

Jdi zpět