CES VŠEM > Organizace CES VŠEM > Aktualita CES VŠEM

Aktualita CES VŠEM

Výsledky první veřejné grantové soutěže CES VŠEM

21. 10. 2015 15:57

Odborná hodnotící komise (50% externích hodnotitelů) doporučila ke schválení dvě projektové žádosti a jednu s výhradou.

Dle výsledků hodnocení budou v rámci první veřejné grantové soutěže CES VŠEM podpořeny projekty zaměřené na základní a aplikovaný výzkum v oblasti ekonomie a managementu.

Jdi zpět