CES VŠEM > Organizace CES VŠEM > Aktualita CES VŠEM

Aktualita CES VŠEM

Výsledky druhé veřejné výzvy k podávání výzkumných projektů

1. 3. 2016 13:10
  • Z pěti projektových žádostí byly doporučeny k financování dvě žádosti, které splnily limitní hranici získaných bodů.
  • Hodnocení obsahové části projektových žádostí proběhlo za účasti hodnotící komise, složené z pěti osob, z toho třech externích hodnotitelů.
  • Členové komise se před jednáním komise důkladně seznámili se zněním všech zaslaných projektových žádostí.
  • Podpořeny budou projekty s výsledným hodnocením nad 65 %.

Jdi zpět