CES VŠEM > Organizace CES VŠEM > Aktualita CES VŠEM

Aktualita CES VŠEM

Kurz metody výuky ČJ jakožto cizího jazyka

27. 4. 2018 13:59

Kurz metody výuky ČJ jakožto cizího jazyka má za cíl seznámení pedagogických pracovníků se zásadami pro výuku českého jazyka (trpělivost, prezentace informací v kontextu, gramatická cvičení).

  • Obsahem kurzu je metodika, jak rozvíjet formy učení orientované na žáka a dalších aktivizující metody, které povedou ke komplexnímu využití češtiny jako druhého jazyka ve všech oblastech vzdělávání.
  • Účastníci obdrží v rámci kurzu veškeré studijní materiály a podklady, včetně interaktivních videopřednášek (MOOC kurzy) pro možnost samostudia.
  • Účastníci, kteří kurz úspěšně absolvují, získají uznávaný profesní Certifikát VŠEM, který potvrdí nabyté znalosti.
  • Kurz je realizován formou prezenční i on-line výuky (videocvičení, videokonzultace) pro dosažení maximální flexibility a komfortu pro účastníky.
  • VŠEM kurz realizuje v rámci svého projektu na Zvyšování kompetencí pedagogických a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku v MČ Praha 13.
  • Na kurz je nutná předchozí registrace, kdy není stanovena povinná účast na všech dílčích setkáních.
  • První setkání je plánováno již na 3. května 2018 od 14:00 hod. na VŠEM.

Jdi zpět