CES VŠEM > Organizace CES VŠEM > Aktualita CES VŠEM

Aktualita CES VŠEM

Ekonomické listy 03/2017

10. 1. 2018 11:56

Na webových stránkách CES VŠEM bylo zveřejněno nové vydání recenzovaného odborného časopisu, Ekonomických listů VŠEM.

V rámci aktuálního vydání byly publikovány například tyto články:

  • Proces získávání pracovníků s důrazem na externí personální marketing.
  • Finanční deriváty obchodované na pražské burse v meziválečném období.
  • Přehled současné makroekonomické situace v zemích Vyšehradské skupiny s důrazem na podnikatelské prostředí
  • Náměty k definováni etické politiky vysokých škol
  • Akademická prokrastinace studentů VŠEM.
  • Ekonomické listy VŠEM 03/17

Jdi zpět