VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Žádosti a dotazy

Čas čtení: 2 min.Žádosti a dotazy

Žádosti a dotazy (uchazeči/studenti/absolventi) v rámci administrace studia jsou zasílány prostřednictvím Studentského informačního systému VŠEM (SIS VŠEM) a příslušných studijních formulářů v SIS VŠEM.

  • Žádost/dotaz musí obsahovat veškeré povinné náležitosti v rámci Administrace studia s tím, že nekompletní nebo chybně zaslané žádosti/dotazy jsou automaticky vyřazeny z registrace SIS VŠEM pro nesplnění podmínek v rámci Vnitřních předpisů VŠEM, respektive na ně není reagováno.
  • V rámci komunikace (verbální, elektronická, písemná) s administrativními nebo akademickými pracovišti VŠEM dodržuje uchazeč/student/absolvent zásady akademického prostředí a slušného (etického) chování.

Komunikační zdroje VŠEM

  • Studijní formuláře VŠEM (SIS VŠEM) slouží jako hlavní komunikační a informační kanál v rámci administrace studia (registrovaní uchazeči ke studiu/studenti/absolventi). Každý dotaz, žádost a soubor je registrován v kartě studenta (SIS VŠEM).
  • Osobní konzultace (administrace studia) v rámci standardní úřední doby VŠEM s tím, že žádosti uchazečů/studentů/absolventů se registrují pouze v písemné/elektronické formě v rámci SIS VŠEM.
  • WebForum VŠEM komunikace student - lektor - student / student - IPC - student pro off-line konzultace v rámci odborné problematiky studijního předmětu/modulu a obecné dotazy vztahující se k administraci studia (Kontrola studia (PA/ZK/ZZK), Odborné práce (SP/ZP/PP/BP/DP), Administrace studia (výuka, stipendia, zápis, rozvrh), eAplikace (VideoLearning, eBooks, eTexty, SIS).
  • Telefonická podpora VŠEM (mobilní číslo) pro uchazeče o studium a studenty v rámci vyhrazené úřední doby IPC, kdy prostřednictvím telefonické podpory nejsou akceptovány žádosti uchazečů/studentů.
  • Chat VŠEM (z home page) - obecné dotazy uchazečů a studentů v rámci vyhrazené úřední doby IPC.

Studijní formuláře (SIS VŠEM)

Termíny plnění standardních žádostí ze strany VŠEM jsou stanoveny Vnitřními předpisy VŠEM, administrativní a personální kapacitou administrativy a pedagogických pracovišť/kateder VŠEM (do 30 dní od data registrace žádosti studenta v SIS VŠEM).

  • Lhůta pro vyřízení nestandardních/individuálních žádostí běží od data zaregistrování žádosti s dodáním příslušných podkladů.
  • Nekompletní nebo chybně zaslaná žádost je považována za nesplnění stanovených podmínek Vnitřních předpisů VŠEM, kdy chybějící podklady uchazeče/studenta vedou k vyřazení žádosti z evidence v SIS VŠEM.

Přehled termínů žádostí/dotazů

Typ žádosti/dotazuStudijní formulářPovinné údaje studenta
Termín žádosti studenta
Posunutí splatnosti studijních poplatků Žádost/dotaz Řádný termín splatnosti, termín posunutí splatnosti, důvod žádosti nejpozději 14 dní před řádným termínem splatnosti
Potvrzení o studiu (elektronicky) Potvrzení o studiu

Ročník studia, akademický rok

-
Přerušení studia Žádost/dotaz Termín (od - do), důvod přerušení do 1.7./1.12./1.3.
Rektorský termín Žádost/dotaz Termín a čas zkoušky, zdůvodnění žádosti o RZT nejpozději 14 dní před konáním RZT
Sick day Žádost/dotaz Studijní předmět, termín zkoušky nejpozději 7 dní od konání zkoušky
Stipendium Stipendia/Erasmus Období (od - do), podklady dle typu stipendia dle typu stipendia
Uznání zkoušek VŠEM Uznání předmětu/zkoušky - Zkoušky VŠEM Souhrnná žádost o uznání předmětů/zkoušek (předměty k uznání) podmínky dle termínu zahájení studia
Uznání zkoušek z jiné VŠ Uznání předmětu/zkoušky Souhrnná žádost o uznání předmětů/zkoušek, klasifikace (hodnocení) předmětů, anotace předmětů podmínky dle termínu zahájení studia
Zanechání studia Žádost/dotaz Důvod zanechání studia do 30.6. (do zahájení EZ na další AR)
Zkrácení doby studia/ISP Žádost/dotaz Návrh studijního plánu pro zkrácení doby studia do 1.8.
Znovuzařazení po přerušení studia Kontaktní formulář Termín znovuzařazení do studia do 1.7./1.12./1.3.