VŠEM > Informace VŠEM > Vnitřní předpisy VŠEM

Čas čtení: 1 min.Vnitřní předpisy VŠEM

Vedení a orgány VŠEM, akademická a výzkumná pracoviště (katedry, výzkumná pracoviště VŠEM), administrativní pracoviště (oddělení) a členové akademické obce VŠEM (studenti, zaměstnanci) se při své činnosti a působení řídí vnitřními předpisy VŠEM (Studijní a zkušební řád, Statut, Nařízení rektora, Oznámení rektora, Provozní řády a pokyny) a Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a jeho novelou (č. 137/2016 Sb.).

Administrace a organizace studia

Provozní a bezpečnostní předpisy