Čas čtení: 2 min.Studentský senát VŠEM

Studentský senát VŠEM je samosprávným studentským orgánem akademické obce VŠEM (studenti VŠEM), kdy za členy Studentského senátu jsou voleni jednotliví studenti VŠEM ze všech realizovaných studijních programů a forem studia, na základě individuálních kandidatur.

Činnost Studentského senátu VŠEM

Studentský senát VŠEM zprostředkovává vzájemnou komunikaci mezi studenty VŠEM a administrativními pracovišti VŠEM, respektive samosprávnými akademickými orgány VŠEM.
 • Poslání Studentského senátu je dáno studentskou iniciativou, kdy kandidatura, volby a program jsou plně v kompetenci samotných studentů VŠEM.
 • Studentský senát VŠEM slouží studentům k prosazování návrhů v rámci administrace studia, informuje o změnách a termínech souvisejících s jejich studiem, slouží k reprezentaci VŠEM, podílí se na zlepšování podmínek studia a celkovém rozvoji vlastní Alma mater.
 • Studentský senát VŠEM se při jednání řídí jednacím řádem, který je součástí interních předpisů Studentského senátu VŠEM. Jednací řád upravuje způsob svolávání, přípravy a průběhu jednání, hlasování a tvorbu Usnesení Studentského senátu VŠEM, a to jako veřejné jednání oficiálního charakteru s předem stanovenými pravidly.
 • Zasedání SSE je svoláváno podle potřeby (nejméně však jednou za 4 měsíce/trimestr), kdy o každém zasedání SSE jsou studenti VŠEM informováni předem prostřednictví hromadného studentského e-mailu.
 • Volební a jednací řád Studentského senátu VŠEM

Volby do Studentského senátu VŠEM

Volby do Studentského senátu VŠEM se řídí Volebním a jednacím řádem Studentského senátu VŠEM.

 • Volby do Studentského senátu VŠEM na AR 2018/2019 budou probíhat od 1.7.2018 do 31.7.2018 prostřednictvím SIS VŠEM (anketa).
 • Kandidátky můžou být zasílány do 31.5.2018.
 • Zveřejnění kandidátek: 7.6.2018.
 • Zveřejnění výsledků voleb: do 15.8.2018

Kandidáti do studentského senátu na akademický rok 2018/2019

< zpět

Bc. Smékalová Jitka

Bc. Smékalová Jitka

Management firem

Studijní skupina MF 24

Jsem studentkou prvního ročníku magisterského studia, po jehož ukončení zvažuji program MBA. Po praxi ve zdravotnictví se věnuji marketingu a PR zdravotnických firem. Založila jsem oborově úspěšný projekt sdružující české a slovenské radiologické asistenty, v rámci kterého jako odborník konzultuji seminární a bakalářské práce.

Program:

 • Přehledné a jasné studijní plány pro všechny studenty bez ohledu na cenové úrovně
 • Vyšší informovanost o mimoškolních akcích a soutěžích, které souvisí s obory VŠEM
 • Přehledný a méně členěný web v souladu s UX
 • Hosté VŠEM z českých rodinných firem