Čas čtení: 2 min.Studentský senát VŠEM

Studentský senát VŠEM je samosprávným studentským orgánem akademické obce VŠEM (studenti VŠEM), kdy za členy Studentského senátu jsou voleni jednotliví studenti VŠEM ze všech realizovaných studijních programů a forem studia, na základě individuálních kandidatur.

Činnost Studentského senátu VŠEM

Studentský senát VŠEM zprostředkovává vzájemnou komunikaci mezi studenty VŠEM a administrativními pracovišti VŠEM, respektive samosprávnými akademickými orgány VŠEM.
 • Poslání Studentského senátu je dáno studentskou iniciativou, kdy kandidatura, volby a program jsou plně v kompetenci samotných studentů VŠEM.
 • Studentský senát VŠEM slouží studentům k prosazování návrhů v rámci administrace studia, informuje o změnách a termínech souvisejících s jejich studiem, slouží k reprezentaci VŠEM, podílí se na zlepšování podmínek studia a celkovém rozvoji vlastní Alma mater.
 • Studentský senát VŠEM se při jednání řídí jednacím řádem, který je součástí interních předpisů Studentského senátu VŠEM. Jednací řád upravuje způsob svolávání, přípravy a průběhu jednání, hlasování a tvorbu Usnesení Studentského senátu VŠEM, a to jako veřejné jednání oficiálního charakteru s předem stanovenými pravidly.
 • Zasedání SSE je svoláváno podle potřeby (nejméně však jednou za 4 měsíce/trimestr), kdy o každém zasedání SSE jsou studenti VŠEM informováni předem prostřednictví hromadného studentského e-mailu.
 • Volební a jednací řád Studentského senátu VŠEM

Volby do Studentského senátu VŠEM

Volby do Studentského senátu VŠEM se řídí Volebním a jednacím řádem Studentského senátu VŠEM.

 • Volby do Studentského senátu VŠEM na AR 2020/2021 budou probíhat od 15.7.2020 do 15.8.2020 prostřednictvím SIS VŠEM (anketa).
 • Kandidátky můžou být zasílány: do 30.6.2020
 • Zveřejnění kandidátek: do 15.7.2020
 • Zveřejnění výsledků voleb: do 31.8.2020

Kandidáti do Studentského senátu na AR 2019/2020

Členové senátu:

 • Kratochvílová Sabina
 • Janák Ondřej
 • Vodičková Kateřina

 

Janák Ondřej

Janák Ondřej

Management firem a MBA

Studijní skupina MF 26 a MBA 37

Více
Kratochvílová Sabina

Kratochvílová Sabina

Marketing

Studijní skupina PMF 11

Více
Vodičková Kateřina

Vodičková Kateřina

Marketing

Studijní skupina MF 30

Více