VŠEM > Studium VŠEM > Stipendia VŠEM

Čas čtení: 1 min.Stipendia VŠEM

Základním stipendijním programem VŠEM je cenová úroveň Standard (tj. snížená cena ročního školného). Stipendium ve výši až 100 % ročního školného lze získat v rámci Mimořádného stipendia VŠEM či Olympijského stipendia.

Cenová úroveň Standard

Cenová úroveň Standard obsahuje sníženou cenu ročního školného pro studijní programy (Bc./Ing./MBA/Ph.D.) realizované na VŠEM v daném akademickém roce.  Cenová úroveň Standard je určena aktivním studentům, kteří chtějí své vysokoškolské studium absolvovat ve standardní době. Podmínkou cenové úrovně Stipendium je plnění mimostudijních aktivit a jedné z podmínek (50 % kreditů, studijní průměr do 2,0) v každém ročníku .

Mimořádné stipendium VŠEM

Stipendium v rozsahu 0 až 100% ročních studijních poplatků lze získat v rámci tzv. MIMOŘÁDNÉHO STIPENDIA VŠEM, a to hednikepovaným, válečným veteránů, zaměstnancům neziskových organizací, či za mimořádné studijní, sportovní, rozvojové, společenské, výzkumné nebo studijní aktivity uchazeče/studenta, při splnění stanovených kritérií.

Olympijské stipendium

Olympijské stipendium je udělováno ve spolupráci s Českým olympijským výborem sportovcům, ale i trenérům a metodickým pracovníkům. Toto stipendium umožňuje bezplatné individuální studium na VŠEM, a to s ohledem na časové možnosti vrcholového sportovce v rámci formy individuálního studijního plánu.

Sociální a ubytovací stipendium (MŠMT ČR)

Vyplacení stipendií/přídavků na dítě (sociální stipendium) a příspěvku na ubytování (ubytovací stipendium), stanovuje vysokoškolský zákon č.111/1998 Sb. a podmínky MŠMT ČR, které uvedená stipendia proplácí.