VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Prodloužení doby studia

Čas čtení: 2 min.Prodloužení doby studia

Překročení doby studia je zpoplatněno

V případě nedodržení standardní doby studia může student prodloužit (prodlužovat) dobu studia až do doby řádného uzavření/ukončení studia příslušného studijního programu, a to v rámci zpoplatněného prodloužení doby studia bez závislosti na počtu chybějících klasifikovaných výstupů studenta v rámci kontroly studia, tzn. ZP/ZK/SP/BP/DP).

Administrace prodloužení doby studia

V případě neuzavření/neukončení studia do stanoveného termínu (standardní doba studia), je studium automaticky prodlouženo o další rok (12 měsíců) dle studentem poslední čerpané cenové úrovně v rámci standardní doby studia a jejího obsahu (roční školné), a to až do doby řádného ukončení studia obhajobou závěrečné práce.

 • Studium je prodlouženo automaticky (VŠEM) v případě neuzavření/neukončení studia (student nezasílá žádost).
 • Prodloužení doby studia probíhá od data ukončení standardní doby studia nebo doby, kdy měl student stanoven termín pro řádné ukončení studia na VŠEM.

Termíny prodloužení doby studia (harmonogram plateb)

PRODLOUŽENÍ STUDIA ZÁŘÍLEDENKVĚTEN
Doba prodloužení studia 1.9. - 31.8. 1.1. - 31.12. 1.5. - 30.4.
Platba 1 x ročně (splatnost do) 1.8. 1.12. 1.3.
Platba 2 x ročně (splatnost do) 1.8./1.1. 1.12./1.5. 1.3./1.8.
Platba 3 x ročně (splatnost do) 1.8./1.1./1.3. 1.12./1.5./1.7. 1.3./1.8./1.10.

Administrace plateb

Na základě prodloužení doby studia a čerpané cenové úrovně student hradí studijní poplatky prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM s tím, že termíny splatnosti jsou dány harmonogramem plateb.

 • Student musí uhradit celou částku nebo všechny splátky za roční platbu studijních poplatků/školného za prodloužení doby studia, a to bez závislosti na termínu řádného ukončení nebo zanechání studia na VŠEM, respektive počtu chybějících klasifikovaných výstupů.
 • Všechny studijní poplatky musí být studentem plně uhrazeny nejpozději před řádným ukončením studia na VŠEM (obhajoba závěrečná práce).

Podmínečné prodloužení studia

Studenti, kteří mají podanou přihlášku ke studiu na VŠEM, mohou využít (v případě splnění stanovených podmínek) bezplatné podmínečné prodloužení studia o trimestr.

 • Studenti s cenovou úrovní Premium, kteří mají uzavřené studium (klasifikace všech ZP, ZK, SP, ZZK) a mají podanou přihlášku ke studiu na VŠEM v rámci navazujícího studijního programu (Ing., MBA), mohou požádat o bezplatné podmínečné prodloužení doby studia o 1 trimestr pro řádné ukončení studia (obhajoba BP/DP).
 • V rámci bezplatného trimestru jsou studentem hrazeny jednotlivé klasifikační výstupy vlastní kontroly studia (Obhajoba BP/DP – 3.000 Kč) ve stanovených termínech.
 • Podmínkou podmínečného prodloužení doby studia o 1 trimestr (pro ukončení studia), je podání E-přihlášky ke studiu na VŠEM, splnění podmínek podmíněného přijetí ke studiu (vyrozumění o splnění podmínek) a následný zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského programu (Ing.) nebo profesního magisterského programu (MBA) na VŠEM v cenové úrovni Premium.

Prodloužení studia o trimestr

Student s cenovou úrovní úrovní Premium/Exclusive po celou dobu studia může využít prodloužení studia o jeden trimestr.

 • Žádost o prodloužení studia o trimestr student zasílá prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře do 60 dnů před termínem konce standardní doby studia či konce doby prodloužení studia (1.7. / 1. 11. / 1.2.).
 • V žádost student překládá  svůj  časový  plán  ukončení  studia  (počet  chybějících položek/kreditů  v rámci  kontroly  studia  a  časový  harmonogram  plnění),  který  musí  být realizovatelný a po schválení je pro studenta závazný.
 • Žádost o prodloužení studia o trimestr podléhá schválení Administrativní komisí VŠEM (ADK VŠEM).
 • Výše studijních poplatků za prodloužení studia o trimestr činí 30.000 Kč.

Vrácení 90 % studijních poplatků

Student s cenovou úrovní Standard, Premium, Exclusive, jehož délka studia na VŠEM je minimálně dvojnásobkem standardní doby studia a nemá doposud řádně ukončené studium, má nárok na vrácení 90 % ročních studijních poplatků za akademický rok, v němž dojde k řádnému ukončení studia obhajobou závěrečné práce (BP/DP).

 • Celková doba bakalářského studia (Bc.) na VŠEM v délce 6 let (3 roky standardní doba + 3 roky prodloužení studia).
 • Celková doba navazujícího magisterského studia (Ing.) na VŠEM v délce 4 let (2 roky standardní doba + 2 roky prodloužení studia), pro absolventy bakalářského studijního programu na VŠEM.
 • Celková doba navazujícího magisterského studia (Ing.) na VŠEM v délce 5 let (2 roky standardní doba + 3 roky prodloužení studia), pro absolventy předchozího bakalářského/magisterského studijního programu na jiné vysoké škole.
 • Student si 90 % ročních studijních poplatků nárokuje na základě zaslané žádosti do 30 dnů od řádného ukončení studia na VŠEM (s uvedením čísla bankovního spojení).