VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Kontrola studia > Praktické aplikace (PA)

Čas čtení: 2 min.Praktické aplikace (PA)

PA jsou povinné pro prezenční formu studia

Praktické aplikace (PA) představují povinné rozšíření/procvičení základních a teoretických znalostí daného oboru v různých oblastech příslušného studijního programu (Bc./Ing.) u prezenční formy studia. 

Podmínky a pokyny

Student je povinen získat minimálně 14 kreditů ECTS (Bc. do zahájení studia 10/2013), 16 kreditů ECTS (Ing. do zahájení studia 10/2013), 12 kreditů ECTS (Bc./Ing. od zahájení studia 10/2014), 55 kreditů ECTS (Bc. od zahájení studia 10/2015) a 35 kreditů ECTS (Ing. od zahájení studia 10/2015). Celkový počet kreditů musí vždy zahrnovat absolvování odborné praxe.
 • Výstup z PA je v podobě rešerše, analýzy, projektu, případové studie nebo praktického cvičení (typ výstupu stanovuje příslušná katedra/lektor, viz anotace studijního předmětu) a je podmínkou pro získání zápočtu (příslušného počtu kreditů ECTS).
 • Typ nebo počet absolvovaných PA za dobu studia je v kompetenci studenta (vyjma absolvování povinné odborné praxe OP).
 • Podíl ústních zkoušek v rámci PA musí u studenta činit za celou dobu studia minimálně 20 %.
 • Student splňuje na přihlášenou Praktickou aplikaci docházku stanovenou lektorem, neplnění docházky bez relevantního důvodu je považováno za blokování kapacity PA.
 • Student má k dispozici jeden řádný, dva opravné a jeden mimořádný pokus (zpoplatněn dle administrativního ceníku) pro získání zápočtu z PA.
 • V rámci opravných pokusů a mimořádného pokusu pro klasifikaci zápočtu (ZP) student absolvuje tzv. Elektronický zápočet (EZP) a to v rámci standardních termínů EZK.
 • V případě vyčerpání všech pokusů může student požádat o tzv. rektorský termín prostřednictvím SIS VŠEM/Žádost/dotaz.
 • Přihlášení na EZP probíhá prostřednictvím SIS VŠEM/Zkoušky studenta/EZP (praktické aplikace v českém jazyce) nebo prostřednictvím SIS VŠEM/Zkoušky studenta/EZK (praktické aplikace v anglickém jazyce).
 • Studenti se na opravný pokus hlásí pouze v případě, že již mají danou PA klasifikovanou jako NZP/nevyhověl (4).
 • ANOTACE PRAKTICKÝCH APLIKACÍ (PA)

Odborná praxe v rámci PA

Odborná praxe (OP) je krátkodobý pobyt na pracovišti ve studentem zvolené organizaci v minimální délce 120 pracovních hodin (Bc.), respektive 150 pracovních hodin (Ing.).

Přihlášení a počty studentů

Kurzy/přednášky/cvičení v rámci PA mají stanoven minimální a maximální počet studentů pro otevření, respektive největší možnou kapacitu pro přihlášení (v případě naplnění kapacity musí student zvolit alternativní řešení, tzn. jinou vypsanou PA).

 • Student si zvolené praktické aplikace zapisuje prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA
  (komplexní nabídka pro dané období je uvedena v SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek).
 • Termín pro přihlašování na PA je vždy předem oznámeno prostřednictvím Aktuality SIS. Přihlašování je rozděleno dle ročníků studia.
 • Při nenaplněné kapacitě Praktických aplikací mají studenti možnost dodatečného přihlášení na vybrané praktické aplikace prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz.
 • Zapisování více praktických aplikací ve stejném termínu a čase není možné, kdy studenti, kteří si zapíší PA s kolizemi termínů, budou odhlášeni a budou jim uděleny administrativní body za blokování kapacit praktických aplikací.