VŠEM > Pokyny VŠEM > Pokyny pro zápis

Čas čtení: 3 min.Pokyny pro zápis

Přehled administrativních úkonů k Elektronickému zápisu (EZ) od výběru studijních předmětů až po kontrolu EZ (podrobné pokyny vždy na stránkách VŠEM, viz Administrace studia/Zápis uchazeče/studenta). EZ musí provést všichni studenti VŠEM.

Výběr studijních modulů

 • Prostudovat si Pokyny k EZ.
 • Prostudovat si Strukturu a časový plán studia.
 • Podívat se do SIS VŠEM/Rozvrh studenta nebo Klasifikační přehled studenta a ujasnit si, které studijní předměty mám již zapsány.
 • V rámci elektronického zápisu potvrdit přednastavený rozvrh a zkontrolovat si zapsané předměty se Strukturou a časovým plánem.

Úhrada studijních poplatků (aplikace ePlatby)

 • Přihlásit se do aplikace ePlatby pod stejnými přihlašovacími údaji jako do SIS VŠEM.
 • Provést objednávku na základě výběru konkrétní částky k úhradě (dle smlouvy o zajištění studia nebo vyrozumění o přijetí ke studiu). Uhradit objednávku.
 • Zkontrolovat, zda nemám neuhrazené faktury (např. za mimořádné termíny a služby).
 • Vyčkat na připsání provedených plateb do SIS VŠEM/Platby v SIS, připsání platby nelze jakkoliv uspíšit (offline připisování do SIS, délka trvání 3 - 5 dní).
 • Provádění objednávky na konci splatnosti studijních poplatků omezuje možnost výběru studijních modulů (vyčerpaná kapacita).

Elektronický zápis (1.7. – 31.8.)

 • Zkontrolovat, zda jsou všechny platby uhrazené.
 • SIS VŠEM/Rozvrh studenta/Vytvořit Elektronický zápis/Rozvrh.
 • Zvolit akademický rok, pro který zápis provádím.
 • Zapsat předměty/moduly ve všech třech trimestrech bez ohledu na konec standardní doby nebo prodloužení studia, popřípadě potvrdit pevně stanovený rozvrh.
 • Je-li počet mnou dosud nezapsaných studijních předmětů nižší než počet trimestrů, zvolit do zbývajících trimestrů „Bez přímé výuky“.
 • „Pokračovat“, zkontrolovat zápis a „Uložit“.

Elektronický zápis ISP (1.7. – 31.8.)

 • Mám-li schválenou žádost o Individuální studijní plán (zaslat do 1.8.)
 • Potvrdit stanovený rozvrh, ten pak bude změněn Informačně poradenským centrem VŠEM na základě podané žádosti.

Kontrola Elektronického zápisu

 • Kliknout na příslušný akademický rok v SIS VŠEM/Rozvrh studenta
 • Ve Webmailu VŠEM zkontrolovat přijetí e-mailu „Zápisový list“

Odkazy