VŠEM > Pokyny VŠEM > Pokyny pro ePlatby VŠEM

Čas čtení: 3 min.Pokyny pro ePlatby VŠEM

Prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM jsou realizovány veškeré platby v rámci adminstrace studia (administrativní ceník) a plateb studijních poplatků/školného, respektive jejich rozdělení.

Před provedením objednávky studijních poplatků

 • Primárně je nezbytné znát výši a termín splatnosti studijních poplatků, jejichž dodržení je základní podmínkou realizace plateb studijních poplatků.
 • Doporučujeme zaznamenání těchto termínů do svých kalendářů.
 • Termín splatnosti je uveden na webových stránkách VŠEM, viz Studijní poplatky/Administrace plateb, popřípadě SIS VŠEM/Klasifikační přehled/Archiv cenových úrovní.
 • VŠEM studentovi garantuje výši studijních poplatků po celou standardní dobu nepřerušovaného studia na VŠEM a je uvedena ve Vnitřních předpisech VŠEM, respektive ve Vyrozumění o splnění podmínek přijímacího řízení. 
 • Nedodržení termínu, částky, variabilního symbolu nebo volba chybné objednávky je považováno za nesplnění podmínek pro úhradu studijních poplatků, tzn. neuhrazeno.

Objednávka studijních poplatků

 • Objednávka a platba musí být realizována do stanoveného termínu splatnosti (platba musí již být na účtu VŠEM).
 • Přihlášení do aplikace ePlatby VŠEM pod totožnými přihlašovacími údaji jako do SIS VŠEM (uchazeč/student si nevytváří novou registraci).
 • Výběr správného produktu studijních poplatků/školného dle příslušné cenové úrovně, termínu zahájení a platebního předpisu v SIS VŠEM/Platby uchazeče/studenta.
 • Přidání uvedeného produktu do košíku.
 • Zadání fakturační adresy, kdy automaticky je přednastavena kontaktní adresa ze SIS VŠEM. Volba (editace) fakturační adresy je v kompetenci studenta. Po dokončení objednávky již nelze fakturační údaje měnit.
 • Kontrola, souhlas s podmínkami služby a definitivní potvrzení objednávky.
 • Po odeslání objednávky je zasláno na studentský email potvrzení a zároveň předpis k platbě (variabilní symbol/číslo účtu).

Rozdělení plateb studijních poplatků

 • Na rozdělení plateb má nárok uchazeč/student dle obsahu své cenové úrovně, viz Studijní poplatky/Administrace plateb, popřípadě SIS VŠEM/Klasifikační přehled/Archiv cenových úrovní
 • O rozdělení plateb studijních poplatků již uchazeč/student nežádá (vyjma Studentského úvěru). 
 • Podmínkou rozdělení plateb je dodržení výše jednotlivých splátek, která je stanovena VŠEM.
 • V rámci SIS VŠEM/Platby uchazeče/studenta je možné vygenerování celkového platebního přehledu (tj. s přehledem částek a variabilních symbolů platby) za platební období bez nutnosti vytvářet pro každou platbu splátky novou objednávku v rámci ePlatby VŠEM. Uvedená možnost je k dispozici pouze při jednom plátci studijních poplatků/školného u všech splátek pro dané období.

Provedení platby studijních poplatků

 • Platba je možné realizovat na základě předpisu k platbě bankovním převodem, prostřednictvím QR kódu nebo vložením přímo na účet školy s dodržením variabilního symbolu.
 • Platba na Informačně poradenském centru VŠEM není možná.
 • Synchronizace a spárování plateb uchazečů/studentů v SIS VŠEM probíhá do 5 pracovních dní od data realizace bankovního převodu (1 - 2 dny bankovní převod plátce - 1 den účetní systém VŠEM -  1 den párování platby v SIS VŠEM).
 • O změně stavu objednávky je student informován na studentský email.
 • Vyúčtovací faktury jsou vystavovány automaticky a jsou k dispozici v aplikaci ePlatby VŠEM/Historie a detaily mých objednávek.

Nedodržení podmínky platby

 • Doporučujeme důkladnou kontrolu své objednávky a platby tak, aby nedošlo k možným chybám ze strany uchazeče/studenta a tedy nedodržení podmínky platby studijních poplatků (chybný variabilní symbol, chybné číslo účtu, výběr chybného produktu, provedení neúplné platby).
 • V takovém případě je nutné kontaktovat VŠEM do termínu splatnosti prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře, kdy objednávku je nutné ze strany VŠEM manuálně spárovat.
 • Editace plateb/objednávek do termínu splatnosti je zpoplatněna dle Administrativního ceníku VŠEM.
 • Termíny a administrativní poplatky pro posunutí/nedodržení splatnosti studijních poplatků/školného stanovuje Nařízení rektora VŠEM 09/2013.

Odkazy