VŠEM > Pokyny VŠEM > Pokyny pro eAplikace

Čas čtení: 3 min.Pokyny pro eAplikace

Výukové interaktivní aplikace VideoLearning VŠEM a VideoForum VŠEM (eAplikace VŠEM), kdy přihlašovací údaje do těchto aplikací jsou totožné s přihlašovacími údaji do SIS VŠEM (Videolearning) / Jméno a Příjmení, studentský mail (VideoForum).

VideoLearning VŠEM

Videopřednášky studijních předmětů obsahují výukovou aplikaci, prezentaci/slidy, terminologický slovník, průběžné testy k prověření naučené látky, přednášky ve formátu mp3 (pouze zvuk).

 • Přednášky ve formě Videolearningu jsou součástí samostudia, které by měl student absolvovat před začátkem prezenční části výuky (výukové soustředění) a seznámit se tak s odborným obsahem daného studijního předmětu.
 • Evidence zhlédnutých Videolearningů, viz SIS VŠEM/Docházka studenta (Rozvrh)
 • Je-li student účasten prezenční části výuky a během výuky spustí aplikaci videolearning, není mu účast počítána ani v jednom případě.
 • Názvy jednotlivých přednášek dle konkrétních studijních předmětů jsou k dispozici v Anotacích studijních předmětů.

Videocvičení (VideoForum) VŠEM

 • Termíny (datum, čas) videocvičení jsou součástí SIS VŠEM/Rozvrh studenta, kdy pro samotnou realizaci je nutné dodržovat pevně stanové podmínky a splňovat technické parametry, viz Technické požadavky uživatele aplikace Videoforum
 • Videocvičení je realizováno prostřednictvím aplikace Videoforum VŠEM (Registrace docházky/účasti)
 • Pro ukončení registrace účasti je nutné kliknout na tlačítko "UKONČIT ÚČAST".
 • K registraci docházky dojde pouze v případě dodržení celého časového vidocvičení tak, jak je uveden v rozvrhu studenta v SIS.
 • Registrace docházky/účasti NENÍ POVINNÁ (vyjma studentů s cenovou úrovní Klasik a držitelů stipendia).

Nejčastější chyby při používání aplikace VideoForum

Samotná aplikace pro videocvičení je značně citlivá na dodržení všech technických podmínek pro přenos obrazu a zvuku všech přítomných účastníků/studentů, kdy jejich striktní dodržování je podmínkou bezproblémového chodu aplikace, respektive následné registrace účasti v SIS.

 • Nedostatečná rychlost a hlavně stabilita internetového připojení, kdy je naprosto nevyhovující používání mobilního internetového připojení (3G, EDGE atp.), či používání připojení přes wifi v nedostatečné vzdálenosti od modemu nebo ve veřejné síti.
 • Přihlášení prostřednictvím odkazu "PŘIPOJIT SE KE SCHŮZCE" a následně "POKUD MÁTE ÚČET SLUŽEB OFFICE 365, PŘIHLASTE SE". V případě, že se Vám nezobrazuje okno pro přihlášení do účtu služeb MS Office 365, je možné alternativně použít pro přihlášení variantu se zadáním jména a příjmení (pozn. je nutné uvést skutečné jméno a příjmení, tak aby došlo k registraci a spárování docházky, spolu s ověřením Vaší totožnosti lektorem).
 • Neaktualizovaný internetový prohlížeč, programy Adobe Flash Player a Adobe Air.
 • Spouštění aplikace na mobilních zařízeních, tj. telefony, tablety s nedostatečným výkonem a parametry.
 • Spouštění videocvičení ve více oknech/panelech prohlížeče nebo na více zařízeních zároveň.
 • Automatické spouštění spořiče, často automaticky odpojí program.
 • Současné spuštění více aplikací nebo programů, které zpomalují počítač.
 • Současné stahování aktualizací či běžící kontrola antiviru apod.
 • Vypnutý mikrofon, zvuk a/nebo kamera v ovladačích počítače.
 • Problémy se zvukem: v nastavení Windows - ztlumení zvuku při více zdrojích/příchozím hovoru
 • Student ignoruje tlačítko "Potvrdit přítomnost", které se zobrazuje v průběhu videocvičení na dobu 5 minut.
 • Student čeká v jiné virtuální místnosti, než je stanoveno rozvrhem v SIS.
 • Neukončení registrace docházky (Ukončit účast).

Bonusové body v SIS

 • Student může získat bonusové body ke zkouškovému testu (zhlédnutí dané přednášky, účast na videocvičení), viz Nařízení rektora 04/2013.
 • Celkový čas pro daný studijní předmět v součtu časové dotace (není nutné přehrávat celý studijní předmět najednou).
 • Přehrání všech dostupných kapitol (každá má své jedinečné ID) pro daný studijní předmět před absolvováním zkoušky.
 • 10 bodů – student může při 100% účasti v rámci interaktivní formy výuky (videolearning a videocvičení, tj. fyzická přítomnost studenta v rámci interaktivních aplikací VŠEM) získat 10 bonusových bodů k výslednému hodnocení zkoušky daného studijního předmětu.
 • 20 bodů - student může při 100% účasti na všech částech výuky (tj. přednášky/cvičení, videocvičení, videolearning) získat 20 bonusových bodů k výslednému hodnocení zkoušky daného studijního předmětu, kdy jde o součet bonusových bodů.
 • Je-li student účasten prezenční části výuky a během výuky si pustí videolearning, není mu účast počítána ani v jednom případě.
 • Červená barva textu znamená duplicitní / neuznanou docházku, tzn. čas se nepočítá k docházce a nebude počítán k bonusu za docházku v rámci zkouškového testu z daného studijního předmětu.
 • Zpětné doplňování docházky/účasti není technicky možné.

Rezervační aplikace VŠEM

 • Rezervační aplikace VŠEM slouží pro objednání/rezervaci termínu individuální konzultace s akademickým pracovníkem, studijním poradcem či informačně poradenským centrem.
 • Aktivace uživatelského účtu v aplikaci je dostupná pod tímto odkazem, do kolonky je třeba uvést uživatelské jméno do SIS VŠEM (jmeno.prijmeni@infovsem.cz) a následně si zkontrolovat studentský email.
 • Termín pro provedení rezervace termínu či jeho storna je nejpozději 24 hodin před jeho konáním.
 • Videomanuál aktivace zákaznického účtu.
 • Dopředu je možné rezervovat pouze jeden termín a druhý až po jeho absolvování, a to kvůli blokování dalších kapacit pro ostatní studenty. Při nedodržení tohoto pravidla bude student odhlášen bez ohledu na jeho časové preference a budou mu uděleny administrativní body za blokování kapacit.

Odkazy