VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Opakování části studia

Čas čtení: 1 min.Opakování části studia

Opakování výuky předmětu/bloku/ročníku stanovuje administrativní podmínky pro možnost studenta opakovat výuku studijního předmětu, bloku nebo celého ročníku příslušného studijního programu a formy studia (Studijní a zkušební řád VŠEM). Student za předem stanovených podmínek může opakovat výuku dílčích předmětů nebo celého bloku.

Opakování výuky nad rámec rozvrhu

Opakování výuky studijního předmětu/bloku nad rámec rozvrhu studenta pro daný akademický rok, je umožněno dle administrativního ceníku VŠEM. Žádost o opakování výuky je zaslána prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz.

  • Student může opakovat výuku libovolného studijního předmětu za předpokladu, že nebude blokovat místo studentovi, který má zapsanou výuku dle svého rozvrhu v daném trimestru/akademickém roce.
  • Neoprávněná účast (bez schválené žádosti, popřípadě uhrazení studijních poplatků) je považována za disciplinární přestupek studenta.
  • Opakování jakékoli části výuky bez vazby na rozvrh studenta nemá vliv na docházkový a registrační systém (DRS) a student nemá nárok na započtení bonusových bodů ke zkouškovému testu v rámci kontroly studia.