Čas čtení: 4 min.Obsah školného 2019/20

Školné dle studijních programů

ŠKOLNÉ ROK
KLASIKSTANDARDPREMIUMEXCLUSIVE
Bc. (3letý bakalářský)
20.000 Kč 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
Ing. (2letý magisterský)
-
40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
Ph.D. (3letý doktorandský)
- 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
MBA (1letý profesní)
- - 70.000 Kč 90.000 Kč

 

Zvýhodněné školné*

  • Cena při studiu a absolvování minimálně dvou studijních programů na VŠEM.
  • Bc. + Ing. kombinace bakalářského (Bc./BBA) a navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu VŠEM.
  • Bc. + MBA / Ing. + MBA kombinace bakalářského (Bc./BBA) nebo navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu VŠEM a profesního programu MBA.
  • Bc. + Ing. + MBA / Ph.D. kombinace bakalářského (Bc./BBA), navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu a profesního programu MBA nebo doktorandského studijního programu (Ph.D.).
  • Pro absolventy VŠEM zvýhodněné školné Ing./Ph.D. PRE 50.000 Kč/rok (obhajoba Bc./Ing. 12 měsíců před zahájením studia). 
ŠKOLNÉ ROK
STANDARDPREMIUMEXCLUSIVE
Bc. + Ing.
30.000 Kč 50.000 Kč 70.000 Kč
Bc. + MBA / Ing. + MBA - 60.000 Kč 80.000 Kč

Administrace školného

Financování studia na VŠEM

  • Rozdělení platby ročních studijních poplatků bez navýšení v rámci cenové úrovně PREMIUM na 2 - 3 splátky / rok či cenové úrovně Exclusive 2 - 4 splátky / rok.
  • Studentský úvěr VŠEM ve formě měsíčních splátek s navýšením (KLASIK 10 + 2 splátky, STANDARD 10 + 2 splátky, PREMIUM 10 + 1 splátka) i bez navýšení (EXCLUSIVE 10 splátek).
  • Vrácení 10 % školného po absolvování studia v rámci standardní doby (není součástí zvýhodněného školného).
  • Občané cizí státní příslušnosti (kromě SR) mohou zvolit pouze cenovou úroveň PREMIUM / EXCLUSIVE.