VŠEM > Zájemci o studium > Příjímací řízení VŠEM

Čas čtení: 4 min.Příjímací řízení VŠEM

ePřihláška VŠEM

eKonfigurátor studia

Elektronická forma PŘ

Řádný termín zdarma

Zahájení 3x ročně

1 program 2 diplomy

Zvýhodněné školné

Studium je možné zahájit ve třech termínech (říjen, prosinec, duben), dle osobních a studijních preferencí uchazeče. Přijímací řízení v řádném termínu je zdarma.

TERMÍNY ZAHÁJENÍ STUDIA
ŘÍJEN 2019PROSINEC 2019DUBEN 2020
Řádný termín podání do 1.9.2019 1.1.2020 1.3.2020
Náhradní termín podání do 1.10.2019* - -
Mimořádný termín podání do 15.10.2019**    
Podání ePřihlášky VŠEM ZAVŘENO ZAVŘENO OTEVŘENO
*Náhradní termín je zpoplatněn částkou 1.000 Kč (vráceno uchazeči po zahájení studia na VŠEM).
**Mimořádný termín je zpoplatněn částkou 1.000 Kč.

ePřihláška a průběh

  • Přihlášení ke studiu prostřednictvím elektronické ePřihlášky VŠEM do stanoveného termínu pro zahájení studia na VŠEM.
  • I. kolo - Elektronický dotazník přijímacího řízení (EDPŘ) ve formě odpovědí „multiple choice“ (a/b/c/d/e) s možností dodatečné textové odpovědi.
  • II. kolo - Pohovor/osobní konzultace se studijním poradcem zjišťuje motivaci ke studiu pro stávající nebo budoucí profesní kariéru uchazeče, ale je i možností uchazeče pro dotazy v rámci budoucího studia na VŠEM, či pro individuální nastavení studijního plánu i administrace studia.
  • Absolvování pohovoru je povinné pro tyto uchazeče: žádající o Stipendium VŠEM či Olympijské stipendium, s cizí státní příslušností (zjištění znalostí českého jazyka), či na základě vyhodnocení EDPŘ (uchazeč pozván ze strany VŠEM).
  • Termín pohovoru/konzultace si uchazeč stanovuje individuálně v rámci Rezervačního systému VŠEM.
  • Uchazeči o studium v rámci distanční formy mohou studium zahájit v individuálních termínech (nejsou vázání stanovenými termíny zahájení studia).

Úroveň vzdělání a podklady

Zákonem požadované minimální vzdělání a podklady uchazeče (fotografie, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání) pro zahájení studia/přijetí ke studiu na VŠEM.

Bc.
Ing.MBAPh.D.
Maturita I. stupeň VŠ I. stupeň VŠ II. stupeň VŠ
Maturitní vysvědčení Bakalářský / Magisterský diplom Bakalářský / Magisterský diplom Magisterský diplom
    Alternativě 5 let manažerské praxe Návrh výzkumného záměru
    Manažerská/profesní praxe  Publikační činnost/relevantní praxe