Čas čtení: 2 min.Multikulturní 13 VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu se stala příjemcem podpory v rámci programu Operační program Praha pól růstu (OP PPR).

Základní informace

  • Doba trvání projektu: 01.11.2016 - 30.06.2018
  • Zkrácený název: Multikulturní 13 VŠEM
  • Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000014

Realizované kurzy

V rámci projektu Multikulturní 13 byly realizovány kurzy, které byly zaměřeny na legislativní proces přijímání žáků cizinců a na kulturní senzitivitu.

Postup pro přijímání dětí cizinců do škol

Kurz kulturní senzitivity

  • 18.01.2017 a 26.01.2017
  • Cílem kurzu je představení problematiky interkulturní senzitivity, která je nezbytná pro styk s cizinci. Kurz je stěžejní pro ředitele i učitele jednající s žáky a jejich rodiči s odlišným mateřským jazykem. Kurz je vhodný i pro ostatní pracovníky vzdělávacích institucí, kteří se v interkulturním prostředí pohybují. Interkulturní senzitivita patří do multikulturní výchovy a přispívá k zlepšení klimatu školy.
  • Z důvodu omezené kapacity je nutné se na kurz registrovat prostřednictvím registračního formuláře, viz. Registrace pro veřejnost.

Evaluace projektu

  • Podklady pro interní evaluaci kvality projektu byly získávány ve formě dotazníkového šetření názorů účastníků po skončení jednotlivých kurzů. Zjišťovány byly názory na úroveň kvality kurzu, přednášejícího, přínos kurzu a využitelnost pro praxi. Zpětné informace poskytly zpětnou vazbu nutnou pro zvyšování kvality poskytované podpory účastníkům projektu.

Logo OPPR