Čas čtení: 2 min.Multikulturní 13 VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu se stala příjemcem podpory v rámci programu Operační program Praha pól růstu (OP PPR).

Základní informace

 • Doba trvání projektu: 01.11.2016 - 30.06.2018
 • Zkrácený název: Multikulturní 13 VŠEM
 • Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000014

Realizované kurzy

 • Postup pro přijímání dětí cizinců do škol.
 • 21.2.2017 a 23.2.2017, 14.3.2017 a 16.3.2017, 20.4.2017 a 27.4.2017
 • Cílem kurzu je seznámit management škol (MŠ, ZŠ, SŠ) a pracovníky vzdělávacích institucí  s legislativním procesem přijímání žáků cizinců. Všichni cizinci mají v ČR právo na bezplatné školní i předškolní vzdělání za určitých podmínek. Mají právo ke školnímu stravování, k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském zařízení.
 • Kurz je rozdělen do 3 tematických bloků, které lze absolvovat jako samostatné dílčí celky.
 • Kurz kulturní senzitivity
 • 18.01.2017 a 26.01.2017
 • Cílem kurzu je představení problematiky interkulturní senzitivity, která je nezbytná pro styk s cizinci. Kurz je stěžejní pro ředitele i učitele jednající s žáky a jejich rodiči s odlišným mateřským jazykem. Kurz je vhodný i pro ostatní pracovníky vzdělávacích institucí, kteří se v interkulturním prostředí pohybují. Interkulturní senzitivita patří do multikulturní výchovy a přispívá k zlepšení klimatu školy.
 • Z důvodu omezené kapacity je nutné se na kurz registrovat prostřednictvím registračního formuláře, viz. Registrace pro veřejnost.

Logo OPPR