VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy > Mikrodiplom VŠEM

Mikrodiplom VŠEM

Mikrodiplom VŠEM již v prvním roce studia!

Studenti VŠEM mají nárok při splnění stanovených studijních podmínek (studijní předměty, kredity) získat Mikrodiplom VŠEM. Díky Mikrodiplomu VŠEM mohou studenti prokázat nabyté vědomosti v daných oblastech již v průběhu svého studia na VŠEM a získávají tak cennou konkurenční výhodu na trhu práce.

Mikrodiplom VŠEM v průběhu studia

VŠEM poskytuje svým studentům komplexní znalost dané problematiky od prvního ročníku studia, kterou může student aplikovat obratem v rámci vlastní praxe. Mikrodiplom VŠEM je udělován na základě absolvovaných studijních předmětů v rámci studijních/odborných modulů nebo počtu dosažených kreditů za dobu studia.

 • Studenti VŠEM, kteří splní stanovené podmínky v průběhu studia, obdrží Mikrodiplom VŠEM na základě své žádosti.
 • Mikrodiplom VŠEM je vystaven v českém nebo anglickém jazyce.
 • Studenti, kteří zanechají studia před jeho řádným ukončením bez obhajoby závěrečné práce, obdrží Mikrodiplom VŠEM spolu s potvrzeným výpisem známek (eIndexem).

Podmínky udělení

O vystavení Mikrodiplomu VŠEM mohou požádat všichni studenti, kteří budou splňovat stanovené podmínky (Nařízení rektora VŠEM 01/2018).

 • Mikrodiplom VŠEM student obdrží, pokud absolvuje všechny studijní předměty z dané odborné oblasti, či zvoleného specializačního bloku (např. Management, Marketing, Lidské zdroje, Ekonomie, Finance, Právo atd.).
 • Pokud student dosáhne minimálně 50 % z celkového počtu všech povinných kreditů z daného studijního programu (poměrová část absolvovaného studia).
 • Bakalářský studijní program Bc.
 • Magisterský studijní program Ing.
 • Profesní program MBA

Bakalářský studijní program (Bc.)

Mikrodiplom VŠEM (zaměření)Studijní předměty/Podmínky uděleníRočník
Communication & Society
 • Komunikace a komunikační dovednosti (EZK)
 • Politologie a mezinárodní vztahy (EZK)
 • Ekonomické myšlení a společnost (EZK)
I.
Project Mastery
 • Písemná práce v I. ročníku (SP/ZP/PP)
 • Seminář k psaní písemných prací (EZP)
I.
Management & Leadership
 • Management (EZK)
 • Etika a společenská odpovědnost (EZK)
 • Management lidských zdrojů (EZK)
II.
Business Plan
 • Ekonomika podniku a organizací (EZK)
 • Inovace a podnikání (EZK)
 • Právní prostředí a společnost (EZK)
II.
Entrepreneurship
 • Zapojení do min. 1 projektu VŠEM
I.-III.
Self-Development
 • Aktivní účast na výuce (min. 60 % / akademický rok)
I.
Junior Business Administration
 • Kontrola studia (min. 50 % kreditů / studijní program)
II.-III.

Magisterský studijní program (Ing.)

Mikrodiplom VŠEM (zaměření)Studijní předměty/Podmínky uděleníRočník
Strategie & Management
 • Strategický management (EZK)
 • Řízení lidských zdrojů (EZK)
 • Projektový management (EZK)
I.
Project Mastery
 • Písemná práce v I. ročníku (SP/ZP/PP)
 • Seminář k psaní písemných prací (EZP)
I.
System Thinking
 • Manažerská ekonomika (EZK)
 • Systémy řízení (EZK)
 • Finanční řízení (EZK)
I.
Entrepreneurship
 • Zapojení do min. 1 projektu VŠEM
I.-II.
Self-Development
 • Aktivní účast na výuce (min. 60 % / akademický rok)
I.
Advanced Business Administration
 • Kontrola studia (min. 50 % kreditů / studijní program)
I.-II.

Profesní program MBA Education

Mikrodiplom VŠEM (zaměření)Studijní předměty/Podmínky uděleníRočník
Strategie & Management
 • Strategický management (EZK)
 • Řízení lidských zdrojů (EZK)
 • Projektový management (EZK)
I.
Project Mastery
 • Písemná práce do konce II. trimestru (SP/ZP/PP)
 • Seminář k psaní písemných prací (EZP)
I.
Entrepreneurship
 • Zapojení do min. 1 projektu VŠEM
I.
Self-Development
 • Aktivní účast na výuce (min. 60 %)
I.
Practical Business Administration
 • Kontrola studia (min. 50 % kreditů)
I.