VŠEM > Studium VŠEM > Magisterské programy Ing/MSc

Magisterské programy Ing/MSc

Magisterský navazující 2letý studijní program (Management firem) s oborovými specializacemi, realizovaný v prezenční, kombinované a distanční formě studia. Udělený titul Ing./MSc.

 
 

Kontrola a výstupy studia (ZK, SP, ZP, PP, ZZK)

Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP, seminární práce - SP, praktická práce (PP), praktické aplikace - PA, závěrečná zkouška - ZZK, diplomová práce - DP).

PŘEHLED KONTROLY STUDIAKREDITY P/K
Studijní předměty (EZK) Základní blok /3x ZK
Oborový blok /6x ZK
Specializační blok /4x ZK
Cizí jazyk (AJ, NJ) /1x ZK
18
35
20
5
Písemné práce Seminární práce (SP)
Zápočtová práce (ZP)
Praktická práce (PP)
8/12
Praktické aplikace Odborná praxe / ZP
Exkurze, Semináře, Přednášky / ZP
6/-
29/-
Závěrečné zkoušky (EZZK) Písemná závěrečná zkouška / 2x ZZK 10/10
Závěrečná práce a obhajoba DP Diplomová práce /1x DP
Souborná ústní ZZK
20/20

Zaměření studia z volitelných předmětů

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Business plán Manažerské dovednosti Prognostické metody
Google Analytics Manažerské rozhodování Psychologie práce a organizace
Informační management Marketing inovací na webu Rozvoj lidských zdrojů
Interkulturní komunikace Měření firemní výkonnosti Social media marketing
International Business Poradenská a sociální psychologie Web product placement
Leadership Právo pro podnikatele