Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.

doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.

Hospodářská politika, Hospodářská politika a integrace

Absolovovala Fakultu národohospodářskou VŠE v Praze (1994) a v roce 2001 tam také získala titul Ph.D. O deset let později – v roce 2011- se habilitovala v oboru ekonomie na Ekonomické fakultě VŠB TUO. Jejím hlavním oborem je hospodářská politika, zejména vliv neekonomických faktorů na hospodářsko-politické rozhodování. V současné době působí na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. Účastnila se různých vědeckých a výzkumných projektů se zaměřením na zájmové skupiny, analýzu lobbingu a jeho regulaci a na problematiku institucionální kvality.

Publikační činnost

 • LABOUTKOVÁ, Š. Open Goverment Data - Lesson to be Learned. In: KOCOUREK, A. (ed.) Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum. 2015. Liberec: Czech Republic, 2015, s. 78-88. ISBN 978-80-7494-225-9. UT WOS: 000365053000008 (100 %). (D)
 • LABOUTKOVÁ, Š. a BEDNÁŘOVÁ, P. Perspectives of Regional Price Index as a Potential Indicator of Spatial Social And Economic Status of the Residents: Experimental Stage. In Proceedings of the 13th International Conference ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES. 1. vyd. Ostrava: VŠB TUO, 2015. S. neuvedeny (0 stránka). ISBN 978-80-248-3796-3.
 • KOCOUREK, A., aj. Regionální cenové hladiny v ČR – teorie, metodika a praxe. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-263-1.
 • LABOUTKOVÁ, Š. Relation between Corruption in Developed and Developing Countries and the Level of Their Globalization. In Conference Proceedings XII. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. S. 561 – 571. ISBN 978-80-7510-045-0.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a BEDNÁŘOVÁ, P. The Effect of Agglomeration on the Regional Price Levels in the Czech Republic. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. S. 41 – 47. ISBN 978-80-7509-139-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. a LABOUTKOVÁ, Š. On the Relationship between Globalization and Institutional Quality. In Second International Conference on Advances In Social Science, Management and Human Behaviour – SMHB 2014. 1. vyd. : Institute of Research Engineers and Doctors, 2014. S. 58 – 61. ISBN 978-1-63248-032-3.
 • LABOUTKOVÁ, Š. and P. BEDNÁŘOVÁ. Decentralization as a Factor Influencing Economic Imbalances in the European Countries. Ekonomický časopis. Bratislava: Prognostický ústav SAV, Ekonomický ústav SAV, 2014, 62(10): 1052-1064. ISSN 0013-3035. UT WOS: 000304785600004 (50 %). (Jimp)
 • LABOUTKOVÁ, Š and P. BEDNÁŘOVÁ. On the Relationship between Globalization and Institutional Quality. In: Second International Conference on Advances In Social Science, Management and Human Behaviour - SMHB 2014. Seek Digital Library: Institute of Research Engineers and Doctors, 2014, s. 58-61. ISBN 978-1-63248-032-3. (50 %). (D) 
 • LABOUTKOVÁ, Š., A. KOCOUREK a P. BEDNÁŘOVÁ. Vazby lidského rozvoje na ekonomickou, sociální a politickou dimenzi globalizace. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, 16(2): 10-21. ISSN 1212-3609. UT WOS: 000321122600002 (33 %). (Jimp)
 • LABOUTKOVÁ, Š., BEDNÁŘOVÁ, P. a KOCOUREK, A.  An Analytic Study on Internal Linkages Between Human Development and Globalization. Journal of Modern Accounting and Auditing. 1. vyd. El Monte, CA, USA: David Publishing, 2012, roč. 8, č. 12. S. 1823 – 1837. ISSN 1548-6583.
 • LABOUTKOVÁ, Š. Posilování principu subsidiarity jako jeden z faktorů růstu vlivu regionů v rozhodovacích procesech EU. Ekonomický časopis. 1. vyd. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2012, roč. 60, č. 3. S. 277 – 292. ISSN 0013-3035.
 • LABOUTKOVÁ, Š.  a kol. Vliv decentralizace na ekonomickou výkonnost a efektivnost v regionech EU. 1. vyd. Technická univerzita v Liberci: Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 978-80-7372-918-9.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a BEDNÁŘOVÁ, P. Snižování regionálních nerovností prostřednictvím decentralizace. In Sborník příspěvků XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. S. 91 – 100. ISBN 9788021058750.
 • LABOUTKOVÁ, Š., BEDNÁŘOVÁ, P. a  KOCOUREK, A. The Influence of Decentralization on the Economic Development Gap Between Regions. In Conference Proceedings International Days of Statistics and Economics. 1. vyd. Praha: Melandrium, 2012. S. neuvedeny (12 stránek). ISBN 9788086175799.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a BEDNÁŘOVÁ, P. Links Between Inequality of Human Development and Regional Imbalances. In Hospodářká politika v členských zemích Evropské unie. 1. vyd. Ostrava: TU Ostrava, 2012. S. neuvedeny (9 stránek). ISBN 9788072487806.
 • LABOUTKOVÁ, Š., BEDNÁŘOVÁ, P. a KOCOUREK, A.  On the Relationship between Globalization and Human Development. In Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. S. 61 – 71. ISBN 978-80-7372-755-0.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a BEDNÁŘOVÁ, P. a Institucionální kvalita jako faktor ovlivňující globalizaci. In Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize?. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská -- Technická univerzita v Ostravě, 2011. S. 279 – 288. ISBN 978-80-248-2458-1.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a VYMĚTAL, P. Transparentnost a regulace v lobbingu. Scientia et Societas. 1. vyd. Praha: Newton College, a.s, 2011, roč. 8, č. 3. S. 79 – 94. ISSN 1801-7118.
 • LABOUTKOVÁ, Š. Transparentnost lobbingu v EU: mírný pokrok v mezích zájmů průmyslové lobby. Ekonomické listy. 1. vyd. Praha: CES VŠEM, 2011, roč. 2, č. 3. S. 31 – 44. ISSN 1804-4166.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a ŽÁK, M. Lobbování v Evropské unii a v České republice. Politická ekonomie. 1. vyd. Praha: OECONOMICA, 2010, roč. 58, č. 5. S. 579 – 594. ISSN 00323233.
 • LABOUTKOVÁ, Š. Transparentnost v lobbingu. In Sborník příspěvků Vlll. mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. S. 228 – 236. ISBN 9788072486014.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a ŽÁK, M. Teorie a praxe lobbování – EU a ČR. WP CES VŠEM 2010. 1. vyd. Praha: CES VŠEM, 2010, roč. 8, č. 1. S. neuvedeny (44 stránky). ISSN 18014496.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a VYMĚTAL, P. Nastolování agendy a formulace (reprezentace) zájmů v EU. In Evropeizace veřejné sféry. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. S. 61 – 82. ISBN 9788074001932.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a ŽÁK, M. O aktuálních ekonomických problémech. 1. vyd. Centrum ekonomických studií VŠEM: Linde Praha, a.s, 2010. ISBN 978-80-7201-841-3.
 • LABOUTKOVÁ, Š., VYMĚTAL, P. a MÜLLER, B. K. Lobbing v moderních demokraciích. 1. vyd. Praha: GRADA, 2010. ISBN 9788024731650.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a ŽÁK, M. Lobbování v Evropské unii. In Podnikanie-inovácie-spoločnosť, No2 – recenzovaný sborník. 1. vyd. Slovakia, Prešov: International scholl of management Slovakia, 2009. S. 367 – 372. ISBN 9788089372164.
 • LABOUTKOVÁ, Š. Prosazování zájmů v EU: Národní a specifické zájmy jako legitimní prostředek ovlivňující tvorbu a rozhodovací procesy hospodářské politiky v Evropské unii. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky (NÚJH), 2009. ISBN 9788086729534.
 • LABOUTKOVÁ, Š. Vliv decentralizace na ekonomický růst. In Bulletin CES VŠEM. 1. vyd. Praha: Centrum ekonomických studií VŠEM, 2009. S. 8 – 11. ISSN 18011578.
 • LABOUTKOVÁ, Š. The Establishment of NGOs as One Growing Part of Developing Interest Groups in the Czech Republic. E+M Ekonomie a Management. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009, roč. 12, č. 1. S. 14 – 30. ISSN 1212-3609.
 • LABOUTKOVÁ, Š. Efektivita lobbování v Evropské unii. Bulletin CES VŠEM. 1. vyd. Praha: Centrum ekonomických studií VŠEM, 2009, roč. 2009, č. 11. S. 9 – 12. ISSN 18011578.
 • LABOUTKOVÁ, Š. Zastupování regionálních zájmů v EU. In Evropa bez bariér – role regionů při odstraňování překážek. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2009. S. 174 – 189. ISBN 9788086855547.
 • LABOUTKOVÁ, Š. Posílení zapojení místních a regionálních orgánů do rozhodovacích procesů EU v postkrizovém období. In Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická krize – výzvy budoucnosti. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská -- Technická univerzita v Ostravě, 2009. S. neuvedeny (15 stránek). ISBN 9788024820224.
 • LABOUTKOVÁ, Š. Institutional relations between lobby and EU bodies: the question of transparency. 1. vyd. Mladá Boleslav : Škoda auto a.s. Vysoká škola, 2008. ISBN 978-80-8704-226-7.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a ŽÁK, M. Lobbování v Evropské unii. In Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE v Praze. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2008. S. neuvedeny (7 stránek). ISBN 978-80-8617-562-1.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a ŽÁK, M. Působení zájmových skupin v EU. In Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v EU: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2008. S. 132 – 138. ISBN 978-80-7248-466-9.
 • LABOUTKOVÁ, Š. EU institutions and interest groups: the potential for conflict? In acta academica karviniensia. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. S. 119 – 131. ISSN 1212-415X.
 • LABOUTKOVÁ, Š. The development of institutional communication between EU bodies and special interest groups in the EU. In Losers and Winners of the Process of Economic and Instituional Integration of the Central European Countries in the European Monetary Union. 1. vyd. Mladá Boleslav : Škoda auto a.s. Vysoká škola, 2007. S. 115 – 123. ISBN 978-80-87042-15-1.
 • LABOUTKOVÁ, Š. A guide to the development of institutional communication with special interest groups in the EU. In Wspólczesne problemy polityky ekonomicznej. 1. vyd. Jelenia Góra : Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2007. S. neuvedeny (7 stránek). ISBN 978-83-923545-1-2.
 • LABOUTKOVÁ, Š. NNO jako specifická součást zájmových skupin. In Losers and Winners of the Process of Economic and Instituional Integration of the Central European Countries in the European Monetary Union. 1. vyd. Mladá Boleslav : Škoda auto a.s. Vysoká škola, 2007. S. 125 – 150. ISBN 978-80-87042-15-1.
 • LABOUTKOVÁ, Š. Nahrazují NNO aktivitu státu? In Liberecké ekonomické fórum 2007. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. S. 130 – 137. ISBN 978-80-7372-243-2.
 • LABOUTKOVÁ, Š. Prosazování zájmů v EU – národní a specifické zájmy jako legitmní prostředek ovlivňující tvorbu a rozhodvací procesy hospodářské politiky v Evropské unii. In Teorie a praxe lobbingu a jeho regulace v EU – přehledový přístup. 1. vyd. Mladá Boleslav: Škoda Auto, a.s. Vysoká škola, 2006. S. 24 – 45. ISBN 80-87042-04-2, ISSN 1802-2715.

Pedagogická činnost

 • Technická univerzita v Liberci – Makroekonomie l
 • Technická univerzita v Liberci – Mikroekonomie l
 • Technická univerzita v Liberci – Makroekonomie ll
 • Technická univerzita v Liberci – Hospodářská politika l
 • Technická univerzita v Liberci – Hospodářská politika ll
 • VŠE v Praze – Aplikovaná hospodářská politika (1999 – 2004)
 • VŠE v Praze – Lobbing v moderních demokraciích (2010)

Granty a členství

 • Dopad transparentnosti lobbingu na demokratizaci a její důsledky, GAČR 16-08786S. 2016-2018. Řešitelka.
 • Regionální cenový index jako indikátor reálných sociálních a ekonomických disparit, TAČR TD020047. 2014-2015. Členka týmu
 • 2007-2009      stipendium Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky – projekt „Češi v Evropě“,  ohájená studie Prosazování zájmů v EU – Národní a specifické zájmy jako legitimní prostředek ovlivňující tvorbu a rozhodovací procesy hospodářské politiky v EU
 • 2006-2008 grant Grantové agentury ČR Vítězové a poražení v procesu integrace zemí střední a východní Evropy do EU, č. 402/06/1445 – člen výzkumného týmu
 • 2002-2004 grant Grantové agentury ČR Transformace české ekonomiky: od systémových změn a makroekonomické stabilizace k dlouhodobému růstu a evropské integraci, č. 402/02/1288 – člen výzkumného týmu
 • 1999-2003 interní výzkumný záměrfakulty národohospodářské VŠE podpořeného grantem MŠMT ČR Ekonomické, ekologické, Regionální a sociálního aspekty transformace České společnosti v 90. letech, č. MSM 311500001 – člen výzkumného týmu
 • 1998-2000 grant Grantové agentury ČR Vnitřní a vnější podmínky restrukturalizace a hospodářská politika v ČR ve 2. polovině. 90. let, 402/98/1498  – člen výzkumného týmu
 • člen České společnosti pro politické vědy, České ekonomické společnosti a redakční rady Ekonomických listů

Konference

 • Liberecké ekonomické fórum  - 2007, 2009, 2011, 2013, 2015
 • Wspólczesne problémy polityki ekonomicznej - 2007
 • Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie  - 2008, 2009,2010, 2011, 2012
 • Evropa bez bariér – role regionů při odstraňování překážek - 2009
 • Lobbing v moderních demokraciích – 2010
 • Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE v Praze – 2008, 2012
 • XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - 2012