VŠEM > Studium VŠEM > Oblasti a zaměření studia Ing. / MSc. > Zaměření Inovace Ing./MSc.

Zaměření Inovace Ing./MSc.

 • Ekonomické a sociální inovace
 • Udržitelný rozvoj a podnikání
 • Management inovací
 • Řízení inovačních procesů
 • Prezenční (2 - 3x / týden)
 • Kombinovaná I (1x / víkend / 14 dní)
 • Kombinovaná II (1x / trimestr)
 • Distanční (kdykoli on-line)

Zaměření INOVACE

 • Obsah zaměření navržené odborníky z firem Google, Deloitte, Inovační centrum Ústeckého kraje, Centre for innovation studies, Laboratoř Nadace Vodafone, Dáme jídlo, Nestlé...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Inovací.
 • Realizace vlastních projektů / startupů se zaměřením na společenskou odpovědnost v rámci StartUp VŠEM a Akcelerátor VŠEM.
 • O našich projektech se dozvíte více v DVTV, Forbes, nebo dalších médiích v rámci získaných ocenění.
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku.
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu studia, pokud změníte své preference.

Ekonomické a sociální inovace

Ekonomické a sociální inovace názorným způsobem propojují teorii z oblasti inovací a dalších oborů s reálným podnikatelským prostředím. Orientujte se v teorii inovací a naučte se pracovat s vhodnými kreativními nástroji.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Management inovací
 • Financování inovací
 • Ekonomické a sociální systémy EU
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Projektový management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Finanční řízení
 • Strategický marketing
Manager inovačních týmů, Podnikatel, Projektový manažer, Startuper

Udržitelný rozvoj a podnikání

Získejte schopnost vnímat ekonomickou, sociální a environmentální rovinu udržitelnosti. Udržitelný život a spotřeba se dostávají do popředí zájmu nejen takzvaných „zelených“ spotřebitelů, ale každého z nás. Udržitelné podnikání je na vzestupu v době, kdy finanční krize umocněná sociálními a ekologickými problémy a vzrůstající zodpovědností spotřebitelů mění ekonomické a podnikatelské prostředí, kde zákazníci inklinují k nákupům zboží a služeb, u kterých vnímají hodnoty jiné než finanční.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Management udržitelnosti
 • Cirkulární ekonomika
 • Ekonomické a sociální systémy EU
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Projektový management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Finanční řízení
 • Strategický marketing
Manager inovačních týmů, Podnikatel, Projektový manažer, Startuper

Management inovací

Inovace jsou alfou každé vyspělé ekonomiky. Ať už jde o start up nebo nový produkt nadnárodní korporace, je nutné umět jeho vývoj řídit a dovést ho k úspěšné realizaci. Drtivá většina nových nápadů skončí neúspěchem, někdy zbytečně. Pojďte se naučit tomu předejít.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Financování inovací
 • Procesní management
 • Organizační kultura
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Projektový management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Finanční řízení
 • Strategický marketing
Manager inovačních týmů, Podnikatel, Projektový manažer, Startuper

Řízení inovačních procesů

Buďte tím, kdo přináší do firem, podniků i organizací inovace, umí je realizovat, řídit, vyhodnocovat a dovádět k dokonalosti. Inovace jsou nikdy nekončícím kolotočem kreativity a nápadů!

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Management inovací
 • Procesní management
 • Ekonomické a sociální systémy EU
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Projektový management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Finanční řízení
 • Strategický marketing
Manager inovačních týmů, Podnikatel, Projektový manažer, Startuper

DALŠÍ OBLASTI ZAMĚŘENÍ STUDIA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Celé rozhovory na YouTube Studium VŠEM

Styl výuky pana doktora Kotuliče mi velmi vyhovoval a myslím si, že nás tak naučil víc, než kdyby jen suše přednášel. Dal nám možnost si vše prakticky ozkoušet a to velice oceňuji.

Pan doktor Řehoř je jeden z největších "pokladů na VŠEM". Je to odborník na svém místě!

Přednášející má neuvěřitelné zkušenosti se sociálními inovacemi, a to nejen z Čech, ale především ze světa. Velmi zajímavé přednášky s možností zapojení do aktuálně běžícího projektu.