CES VŠEM > Granty CES VŠEM

Granty CES VŠEM

Granty CES VŠEM představují projekty základního a aplikovaného výzkumu. Jejich cílem je podporovat studenty, vědecké pracovníky, podnikatelské subjekty a širokou veřejnost v realizaci výzkumných záměrů v oblasti společenských věd. Výzvy k podávání návrhů na granty CES VŠEM jsou vyhlašovány formou veřejných soutěží Centrem ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s.

Dny Vědy

V rámci Dnů vědy jsou představeny rozvojové a výzkumné projekty aktuálně realizované na Vysoké škole ekonomie a managementu a Centru ekonomických studií VŠEM. Zájemcům budou ukázány přístupy k řešení projektů, zákulisní informace a ukázky práce s daty a výsledky.

Ze strany studentů je možnost se do řešení zapojit a získat podklady pro své písemné práce či praxi v této oblasti.

Realizované projekty