CES VŠEM > Granty CES VŠEM

Granty CES VŠEM

Granty CES VŠEM představují projekty základního a aplikovaného výzkumu. Jejich cílem je podporovat studenty, vědecké pracovníky, podnikatelské subjekty a širokou veřejnost v realizaci výzkumných záměrů v oblasti společenských věd. Výzvy k podávání návrhů na granty CES VŠEM jsou vyhlašovány formou veřejných soutěží Centrem ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s.

Aktuálně

Dne 1.3.2017 byla vyhlášena pátá veřejná výzva k podávání grantových projektů. Navržené projekty musí být zaměřeny na základní nebo aplikovaný výzkum v oblasti Ekonomie a/nebo Management.

Součástí řešení projektu je zveřejňování vědeckých výstupů obvyklým způsobem, tj. publikace článků, šíření nových znalostí dalšími dostupnými formami, prezentace vědeckých výstupů na konferencích apod.

  • Výzva je otevřena do 15.12.2017

Dny Vědy

V rámci Dnů vědy jsou představeny rozvojové a výzkumné projekty aktuálně realizované na Vysoké škole ekonomie a managementu a Centru ekonomických studií VŠEM. Zájemcům budou ukázány přístupy k řešení projektů, zákulisní informace a ukázky práce s daty a výsledky.

Ze strany studentů je možnost se do řešení zapojit a získat podklady pro své písemné práce či praxi v této oblasti.

  • Dny vědy 17.10.2017 od 17:00 hod.

Realizované projekty