Čas čtení: 1 min.Forma a průběh studia

Studijní programy jsou realizovány v prezenční (P), kombinované (K) a distanční (D) formě studia, kdy specifické nároky pro uvedené formy studia jsou zohledněny v obsahové struktuře výukových a zkouškových období (harmonogram výuky) akademického roku na VŠEM.

Forma studia (frekvence výuky)PoÚtStČtSoNe
Prezenční (7 dní)   X X X      
Kombinovaná I (14 - 21 dní)           X (X)
Kombinovaná II (trimestr) X X X X X    
Distanční (trimestr) - - - - - - -

Prezenční forma studia

 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 - 4 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 7 - 10x za trimestr/studijní předmět).
 • Frekvence přímé výuky: 2 - 4 dny/týden.

Kombinovaná forma studia I

 • Kombinovaná forma studia je realizovaná formou 1 - 2 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota, neděle, 2 - 4x za trimestr/studijní předmět).
 • Frekvence přímé výuky: 1 - 2 víkendové dny/měsíc.

Kombinovaná forma studia II

 • Kombinovaná forma studia v intenzivních výukových blocích je realizovaná formou 4 - 5ti denního výukového soustředění (pondělí - pátek, 1x za trimestr/studijní předmět).
 • Frekvence přímé výuky: 2 - 3 výukové bloky/akademický rok (1x za trimestr).

Distanční forma studia

 • Distanční forma studia je realizována online formou prostřednictvím eAplikací VŠEM (Videolearning, Videokonzultace, Videocvičení a Studijní materiály VŠEM).
 • Je zde možnost výrazného zkrácení doby studia vzhledem k vysoké míře individualizace studia.
 • Frekvence výuky a konzultací dle osobních preferencí studenta
 • Pouze pro mezinárodně akreditované programy BBA / MSc./ MBA / Ph.D.

Harmonogram výuky

Harmonogram výuky stanovuje pořadí a počet výukových dní pro daný studijní blok/modul/předmět v příslušném trimestru (akademickém roce), kdy konkrétní termíny výukových soustředění jsou součástí rozvrhu studenta pro daný akademický rok. Vzorový rozvrh pro kombinovanou a prezenční formu studia.

Studijní program
FormaVýukové dnyPočet výukových dní
Bc./Ing. Prezenční pondělí až pátek* 2 - 4x
Bc./Ing. Kombinovaná I sobota, neděle* 1 - 2x
Bc./Ing. Kombinovaná II pondělí až pátek 7 - 10x
BBA/MSc./MBA Distanční on-line individuálně
*Konkrétní výukové dny a počet jsou dány rozvrhem příslušné studijní skupiny.

Harmonogram výuky studijního předmětu

Harmonogram výuky studijního předmětu je kombinací video aplikace Videolearning VŠEM (výuková videa studijních předmětů s možností interaktivního testování znalostí a terminologického slovníku), přímé výuky (studentova fyzická přítomnost na výukovém soustředění) a video aplikace VideoForum VŠEM (on - line komunikace s lektorem v rámci vypsaných video konzultací).

VS*
Forma výuky
Aplikace VŠEMObsah výuky
1. VIDEO přednáška Videolearning Vstupní a výstupní znalosti předmětu
2. Výukové soustředění Přednáška lektora Přednáška, cvičení, aplikace samostudia
3. VIDEO cvičení (on-line) VideoForum Cvičení a dotazy (lektor - student)
4. Výukové soustředění Přednáška lektora Přednáška, cvičení, aplikace samostudia
5. VIDEO cvičení (on-line) VideoForum Cvičení a dotazy (lektor - student)
*Konkrétní počet výukových soustředění (VS) je dán formou studia (rozvrh příslušné studijní skupiny).

Změna formy studia na VŠEM

Žádost o změnu formy studia (např. z prezenční na kombinovanou) s uvedením důvodu student podává nejpozději 30 dnů před skončením trimestru předcházejícího počátku předpokládaného přestupu (1.7., 1.12., 1.3.) prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz.

 • Změnu formy studia lze provést od začátku trimestru
 • Změna formy studia je možná jedenkrát v rámci standardní doby studia
 • Změna formy studia podléhá administrativnímu poplatku dle Administrativního ceníku.