VŠEM > Studium VŠEM > Bakalářské programy Bc/BBA

Čas čtení: 1 min.Bakalářské programy Bc/BBA

Bakalářský 3letý studijní program (Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing) s oborovými specializacemi, realizovaný v prezenční, kombinované a distanční formě studia. Udělený titul Bc./BBA.

 

Kontrola a výstupy studia (ZK, SP, ZP, PP, ZZK)

Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZP, zápočet - ZP, seminární práce - SP, praktická práce (PP), praktické aplikace - PA, závěrečná zkouška - ZZK, bakalářská práce - BP).

PŘEHLED KONTROLY STUDIAKREDITY P/K
Studijní předměty (EZK)
Základní blok /9x ZK
Oborový blok /10x ZK
Specializační blok /5x ZK
Cizí jazyk (AJ, NJ) /1x ZK
43
43
25
5
Písemné práce
Seminární práce (SP)
Zápočtová práce (ZP)
Praktická práce (PP)
16/24
Praktické aplikace
Odborná praxe / ZP
Exkurze, Semináře, Přednášky / ZP
6/-
49/-
Závěrečné zkoušky (EZZK)
Písemná závěrečná zkouška / 2x ZZK 10/10
10/10
Závěrečná práce a obhajoba BP
Bakalářská práce /1x BP
Souborná ústní ZZK
20/20

Zaměření studia z volitelných předmětů

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Data-based marketing Krizové řízení Prognostické metody
Efektivní získávání a výběr Leadership Psychologie a psychoterapie
Evropská integrace Management reputace Psychologie v personální práci
Finanční audit Management změny Public relations, komunikace a média
Finanční gramotnost Manažerský controlling Retence a akvizice v prodejním kanálu
Finanční matematika Mezinárodní standardy fin. výkaznictví Systémové myšlení v manažerské praxi
Finanční stabilita Motivace pracovního jednání Tržní prostředí
Hospodaření příspěvkových organizací Neziskové organizace Základy copywritingu
Investice Peněžnictví a bankovnictví Základy digitálního marketingu
Komunikační dovednosti a rétorika Praktické řízení firmy  
Krizová komunikace Prezentační dovednosti