CES VŠEM > Organizace CES VŠEM > Aktuality CES VŠEM

Aktuality CES VŠEM

Vyhlášena čtvrtá veřejná grantová soutěž CES VŠEM

21. 10. 2016 07:46

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. vyhlásilo čtvrtou veřejnou výzvu k podávání výzkumných projektů.

 • Projektové žádosti je možné podávat pouze na předepsaných formulářích elektronickou formou
 • Žádosti je možné podávat do 15.1.2017
 • Pravidla soutěže.

Ekonomické listy 02/2016

24. 8. 2016 09:40

Nové číslo 02/2016 Ekonomických listů zveřejněno na webu CES VŠEM.

Zemřel Prof. Ing. Vojtěch Spěváček, DrSc.

10. 8. 2016 14:12

Prof. Ing. Vojtěch Spěváček, DrSc. (2.3.1933 - 6.8.2016)

Dlouhodobý odborný spolupracovník Centra ekonomických studií VŠEM a akademický pracovník Vysoké školy ekonomie a managementu. Autor a spoluautor množství článků a publikací zabývající se makroekonomickou analýzou, národním účetnictvím a vývojem české a světové ekonomiky.

Vzpomínáme!
 

Výsledky třetí veřejné výzvy k podávání výzkumných projektů

18. 7. 2016 10:30

 • K datu uzavření sběru projektových žádostí bylo doručeno 7 projektových žádostí, z nichž 6 splnilo podmínky a bylo zahájeno jejich hodnocení.
 • Hodnocení obsahové části projektových žádostí proběhlo za účasti hodnotící komise, složené z 6 ti osob, z toho 3 externích hodnotitelů.
 • Členové komise se před jednáním komise důkladně seznámili se zněním všech zaslaných projektových žádostí.
 • Podpořeny budou projekty s výsledným hodnocením nad 70 %.

Ukončeno formální hodnocení podaných projektových žádostí

7. 6. 2016 09:56

Dne 7.6.2016 bylo ukončeno formální hodnocení přijatých žádostí v rámci třetí výzvy CES VŠEM. Do dalšího kola postoupilo 6 žádostí, jedna byla vyřazena. Další fáze hodnocení zahrnuje posuzování kvality obsahu podaných žádostí v rámci expertního hodnocení.

Vyhlášena třetí veřejná grantová soutěž CES VŠEM

18. 4. 2016 15:30

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. vyhlásilo třetí veřejnou výzvu k podávání výzkumných projektů.

Projektové žádosti je možné podávat pouze na předepsaných formulářích elektronickou formou do 1.6.2016.

Pravidla soutěže.

National Foundation for American Policy (NFAP): Min. 50% úspěšných StartUpů v Silicon Valley je dílem imigrantů

3. 4. 2016 10:19

Stuart Anderson, výkonný ředitel NFAP prováděl rozhovory s každou ze zakladatelů firmy a posuzoval roli přistěhovalců v dnešních rychle rostoucích firmách založených v USA.

 • 46 procent předních amerických venture financovaných společností bylo založeno alespoň s jedním zakladatelem přistěhovalcem.
 • 74 procent  firem má na vedoucí pozici na nejvyšší úrovni (včetně CEO, CTO aj.) imigranta.
 • Každá společnost založená imigrantem v průměru vytváří asi 150 pracovních míst.
 • Společnosti v této studii jsou stále ve vysoké růstové fázi.
 • Mezi nejčastější země původu přistěhovaleckých zakladatelů patří Indie, Izrael, Kanada, Írán a Nový Zéland.

 

Výsledky druhé veřejné výzvy k podávání výzkumných projektů

1. 3. 2016 13:10

 • Z pěti projektových žádostí byly doporučeny k financování dvě žádosti, které splnily limitní hranici získaných bodů.
 • Hodnocení obsahové části projektových žádostí proběhlo za účasti hodnotící komise, složené z pěti osob, z toho třech externích hodnotitelů.
 • Členové komise se před jednáním komise důkladně seznámili se zněním všech zaslaných projektových žádostí.
 • Podpořeny budou projekty s výsledným hodnocením nad 65 %.

Zahájeno formální a kvalitativní hodnocení podaných žádostí ve II. veřejné grantové soutěži CES VŠEM

4. 1. 2016 10:50

V rámci otevřené grantové výzvy pro žadatele k podávání projektových žádostí podle pravidel CES VŠEM, o.p.s. budou podpořeny projekty zaměřené na základní a aplikovaný výzkum v oblasti Ekonomie a management.

U žádostí podaných do 1.1.2016 dle podmínek CES VŠEM bylo zahájeno formální a kvalitativní hodnocení.

Vyhlášena druhá veřejná grantová soutěž CES VŠEM

2. 11. 2015 17:19

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. vyhlásilo druhou veřejnou výzvu k podávání výzkumných projektů.

Projektové žádosti je možné podávat pouze na předepsaných formulářích elektronickou formou do 1.1.2016.

Pravidla soutěže.