Akcelerátor VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu se stala příjemcem podpory v rámci programu Operační program Zaměstnanost (OPZ) se svým projektem - Akcelerátor VŠEM pro vytváření a rozvoj kapacit zaměřených na vývoj a šíření inovací.

Základní informace

 • Doba trvání projektu: 01. 07. 2017 - 31.08.2019
 • Zkrácený název: Akcelerátor VŠEM
 • Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006487

O Akcelerátoru

 • Akcelerátor VŠEM pro vytváření a rozvoj kapacit je program na podporu začínajících podnikatelů a firem s krátkou historií.
 • Do programu spadají aktivity z oblastí vzdělávání, workshopů, poradenství a osobního rozvoje.
 • Akcelerátor má kapacitu 15 týmů, které usídlí StartUp VŠEM ve svých prostorách.
 • Mentoři Akcelerátoru VŠEM jsou lidé z oboru a úspěšní podnikatelé, kteří jsou připraveni pomoci účastníkům projektu
 • Mohou se zapojit jednotlivci i týmy, studenti, absolventi, lidé z neziskových organizací, firmy, matky a otcové na rodičovské dovolené (máme mateřskou školku).
 • Zapojit se do projektu je možné přes Formulář.

Program projektu

Akcelerátor je rozdělen do 4 částí - StartUp Camp; Inkubační část; Akcelerační část; Podnikání

 • StartUp Camp (7. - 17. duben 2018) - 5 dnů - účastníci se během přednášek učí pracovat s nápadem a zorientovat se v krátkodobých penězích na rozjezd projektu, trénovat pitch a sestavují si základní tým.
 • Inkubační část (duben - červen 2018) - 9 workshopů - týmy se snaží popsat produkt, na kterém dělají, validují ho, porovnávají s konkurencí, staví marketingový plán. Po celou dobu týmy konzultují s mentory, kteří jim pomáhají řešit jejich překážky.
 • Akcelerační část (červenec - září 2018) přednášky zaměřené na produkt, tým, leadership, projektové vedení a provozní záležitosti. Akcelerace se promítne do schopnosti uvést první verzi produktu na trh a postavit a vést tým.
 • Podnikání (říjen - prosinec 2018)

Cíl projektu

 • Vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření inovací pro začínající podnikatele a firmy s krátkou historií.
 • Zajištění potřebných zdrojů (finančních, materiálních, znalostních) pro začínající podnikatele a dynamické firmy s krátkou historií, které mají problém se získáním vnějšího financování na trhu
 • Propojení podnikatelů a firem s investory, kteří do firmy vedle kapitálu přinesou také vlastní obchodní zkušenost, popř. technologickou expertizu.
 • Popularizace startupů se sociálním dopadem (Social Impact Startup) v České republice, v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs), s 10 Základními principy UN GC, se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje i s principy sociálního podnikání.

Výzvy Akcelerátoru VŠEM

Účastníci projektu si mohou vybrat jednu z šesti výzev, do které se zapojí. Výzvy jsou zároveň cíli udržitelného rozvoje.
1. Jak bychom mohli určovat a měřit ekonomický a sociální dopad sítí?
2. How might we enable scale-ups to grow by accessing the talent and measure the impact?
3. Jak bychom mohli zlepšit retenci studentů generace Z a generace Alfa?
4. Jak bychom mohli zmírnit změny klimatu a sucha na zdraví a kvalitu života lidí v Česku?
5. Jak bychom mohli zachránit tisíce promarněných životů na cestách?
6. Jak bychom mohli zlepšit životy lidí ve městech pomocí chytrých řešení?

Týmy Akcelerátoru VŠEM

Účastníci Akcelerátoru VŠEM se zapojili různými projekty a nápady, které buď reagují na některou z výzev, nebo reagují přímo na některý z cílů udržitelného rozvoje.

Mentoři Akcelerátoru VŠEM

Účastníkům projektu jsou k dispozici mentoři, kteří mají bohaté profesní zkušenosti a jsou připraveni pomoci všem zapojeným týmům.